Thursday , April 18 2024

Flutur a discutat cu PF Daniel despre colaborarea administratiei locale cu Biserica ortodoxa

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a men]ionat c\ în discu]iile cu PF Daniel a abordat problema programelor sociale [i dorin]a administra]iei locale de a colabora cu Biserica în programe de îngrijire a copiilor [i b\trânilor afla]i în situa]ii de risc
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o întrevedere cu Patriarhul Daniel, cu care a discutat despre colaborarea dintre Biseric\ [i administra]ia local\ [i c\ruia i-a mul]umit pentru implicarea Bisericii ortodoxe în sprijinirea persoanelor afectate de inunda]ii.
Gheorghe Flutur a declarat, duminic\, c\ prezen]a la Putna a Patriarhului Daniel este “o mare bucurie” pentru to]i credincio[ii care au venit s\ se roage la M\n\stirea Putna.
El a spus c\ sâmb\t\ sear\ a avut o întrevedere cu PF Daniel, cu care a discutat despre rela]iile dintre Biserica ortodox\ [i administra]ia public\ local\.
“I-am mul]umit pentru sprijinul oferit de Biserica ortodox\ la inunda]ii [i nu numai [i implicarea prompt\ în ajutorarea persoanelor sinistrate”, a spus Flutur.
El a men]ionat c\ în discu]iile cu PF Daniel a abordat problema programelor sociale [i dorin]a administra]iei locale de a colabora cu Biserica în programe de îngrijire a copiilor [i b\trânilor afla]i în situa]ii de risc.
Totodat\, Gheorghe Flutur a discutat cu Patriarhul Daniel despre programul de pelerinaj în Bucovina [i despre dezvoltarea turismului cultural.

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …