Monday , March 27 2023

Flutur a discutat cu PF Daniel despre colaborarea administratiei locale cu Biserica ortodoxa

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a men]ionat c\ în discu]iile cu PF Daniel a abordat problema programelor sociale [i dorin]a administra]iei locale de a colabora cu Biserica în programe de îngrijire a copiilor [i b\trânilor afla]i în situa]ii de risc
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut o întrevedere cu Patriarhul Daniel, cu care a discutat despre colaborarea dintre Biseric\ [i administra]ia local\ [i c\ruia i-a mul]umit pentru implicarea Bisericii ortodoxe în sprijinirea persoanelor afectate de inunda]ii.
Gheorghe Flutur a declarat, duminic\, c\ prezen]a la Putna a Patriarhului Daniel este “o mare bucurie” pentru to]i credincio[ii care au venit s\ se roage la M\n\stirea Putna.
El a spus c\ sâmb\t\ sear\ a avut o întrevedere cu PF Daniel, cu care a discutat despre rela]iile dintre Biserica ortodox\ [i administra]ia public\ local\.
“I-am mul]umit pentru sprijinul oferit de Biserica ortodox\ la inunda]ii [i nu numai [i implicarea prompt\ în ajutorarea persoanelor sinistrate”, a spus Flutur.
El a men]ionat c\ în discu]iile cu PF Daniel a abordat problema programelor sociale [i dorin]a administra]iei locale de a colabora cu Biserica în programe de îngrijire a copiilor [i b\trânilor afla]i în situa]ii de risc.
Totodat\, Gheorghe Flutur a discutat cu Patriarhul Daniel despre programul de pelerinaj în Bucovina [i despre dezvoltarea turismului cultural.

Vezi si

Sute de absenți la simularea probei la limba și literatura română a examenului național de Bacalaureat 2023

Simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea …