Wednesday , December 7 2022

Fiul primarului de la Ciocanesti, urmarit penal pentru exploatari de piatra ilegale la Dorna Candrenilor

Nelu Tomoioag\ risc\ p=n\ la doi ani de `nchisoare pentru c\ a exploatat piatr\ dintr-o carier\, f\r\ permis sau licen]\ n Tomoioag\ avea aprobare pentru exploatarea de pietri[ `ntr-un anumit perimetru, dar primarul din Dorna Candrenilor sus]ine c\ acesta s-a extins `n afara zonei respective [i nu a pl\tit nimic la bugetul prim\riei

Ieri, la propunerea poli]i[tilor suceveni, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat începerea urm\ririi penale, într-un dosar penal fa]\ de Nelu Tomoioag\, de 30 ani, b\iatul primarului Gheorghe Tomoioag\ din comuna Cioc\ne[ti, localitate `n care urm\ritul penal `[i are domiciliul, pentru s\vâr[irea infrac]iunii prev. de art. 57 alin. 2 din Legea 85/2003 – Legea minelor. Alineatul `n discu]ie prevede c\ executarea de activit\]i miniere f\r\ permis sau licen]\, constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu `nchisoare de la 6 luni la 2 ani.
Procurorii au ar\tat c\ Nelu Tomoioag\, în calitate de administrator al unei societ\]i comerciale din Vatra Dornei – SC Losaru SRL, a dispus desf\[urarea activit\]ii de exploatare minier\ în cariera de piatr\ „Lelici” f\r\ a de]ine permis sau licen]\ de exploatare. Cariera „Lelici” a fost concesionat\ de c\tre consiliul local al comunei Dorna Candrenilor c\tre societatea în cauz\ din 28.10.2005, dar activitatea de exploatare desf\[urat\ de firm\ a început în luna octombrie 2008, fiind desf\[urat\ pân\ în luna august 2010.
Primarul comunei Dorna Candrenilor, Mafteiu Candrea, a explicat c\ firma Losaru, condus\ de b\iatul primarului de la Cioc\ne[ti, ob]inuse pe vremea fostului primar (decedat `ntre timp, n.r.), aprobarea pentru exploatarea de pietri[ `n zon\. Ulterior a fost semnat un act adi]ional la contractul de exploatare, dar firma condus\ de b\iatul primarului de la Cioc\ne[ti a dorit s\ se extind\ dincolo de perimetrul pe care `l aveau aprobat. „De la 1,6 hectare, c=t aveau aprobate, s-au extins roat\ `mprejur pe o suprafa]\ pe care nu putem s\ o estim\m. Mai mult, firma lui Nelu Tomoioag\ nu a pl\tit nimic la bugetul prim\riei”, declar\ primarul Mafteiu Candrea. Primarul comunei Cioc\ne[ti, Gheorghe Tomoioag\, tat\l lui Nelu Tomoioag\, a refuzat s\ comenteze subiectul, spun=nd c\ mai multe am\nunte le va putea pune la dispozi]ie `n zilele urm\toare.
Primarul de la Cioc\ne[ti, Gheorghe Tomoiag\ este perceput ca un apropiat al PDL, fiind acum independent. Primarul de la Dorna Candrenilor, Mafteiu Candrea, este tat\l deputatului PDL Dumitru Pard\u. (Neculai RO{CA)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …

No comments

  1. Cheie de lectura:
    Tomoioaga face nazuri si n-ar prea vrea sa candideze din partea PDL. Asa se linisteste brusc si va avea niste obrajori portocalii numai buni sa-i pupe Flutur. Va dati seama ca Tomoioaga jr. face chestia cu exploatarea de ceva vreme, dar acum numai bine a picat ca sa-l agate si pe al batran.