Wednesday , February 8 2023

Firmele de telefonie mobilă și E.ON sunt în continuare capi de listă în reclamațiile sucevenilor

De la refuzul de a rezilia contractul sau prelungirea abuzivă a acestuia până la telefoane în garanție cu defecte, cam acestea sunt cele mai frecvente reproșuri aduse firmelor de telefonie mobilă. Si la E.ON Energie lista e lungă. Cele mai multe reproșuri se referă, în esență, la facturarea incorectă a energiei consumate

eon [800x600]

Firmele de telefonie mobilă și distribuitorul de energie E.ON continuă să se afle în topul reclamațiilor suce­venilor. Din totalul reclamațiilor depuse la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, cele mai multe se îndreaptă împotriva agenților economici de telefonie mo­bilă , urmate îndeaproape de E.ON.
In cazul firmelor de telefonie, reclamațiile cuprind diverse aspecte ale relației client-operator, cum ar fi refuzul agentului economic de a rezilia contractul, perceperea abuzivă a contravalorii abonamentului, în con­dițiile în care contractul era deja ­re­ziliat, valoarea nejustificată a facturii de pres­tări servicii telefonice, în con­dițiile în care cartela a fost defectă, deci petentul nu s-a putut folosi în acea perioadă de serviciile de telefonie mobilă. Sucevenii au mai menționat în reclamațiile lor faptul că serviciile de internet și cele de telefonie mobilă au fost neconforme, iar unii s-au trezit cu prelungirea în mod abuziv a contrac­telor sau cu telefoane în perioada de garanție cu multiple defecte. “In cazul operatorilor economici de telefonie mobilă, în urma cercetării aspectelor se­sizate de consumatori, parte din aceste reclamații au fost constatate ca întemeiate, aplicându-se sancțiuni con­travenționale pentru încălcarea drepturilor consumatorilor. In ace­lași timp, putem preciza că s-au recuperat de către petenți sumele achi­tate nejustificat, iar în cazul celor cu telefoane mobile în garanție, acestea au fost reparate sau înlocuite, după caz”, ne-au explicat reprezentanții CJPC.
In cazul E.ON, sucevenii continuă să reclame facturarea incorectă a cantității de energie electrică consumată în mod real până la emiterea facturii de regularizare, debranșarea abuzivă, întreruperi neanunțate în rețeaua de furnizare, care determină defectarea aparatelor electrocasnice interioare sau a unor rețele de calculatoare. Au fost și cazuri când s-a solicitat în mod abuziv taxă de rebranșare, deși consumatorul nu fusese debranșat, costul fiind impus incorect, sau cazuri când rebranșarea s-a făcut într-un termen mai îndelungat decât termenul de 48 de ore angajat de furnizor. “Din totalul reclamațiilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei electrice, majoritar este aspectul ce se referă la facturarea incorectă a cantității de energie consumată. In urma cercetării aspectelor sesizate de către consumatori s-au constatat în cele mai multe cazuri încălcări ale drepturilor consumatorilor și s-au aplicat amenzi contravenționale. In același timp, o parte din petiționari au recuperat sumele achitate nejustificat operatorului economic”, au completat reprezentanții CJPC Suceava. (C. RUSTI)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …