Saturday , July 13 2024

Firma spaniola Dytras, acuzata de Ion Lungu ca face raportari false privind stadiul unor lucrari cu fonduri europene

N primarul Sucevei a precizat, `ns\, c\ de[i a fost frig, `n ultima perioad\ s-au mai f\cut unele lucr\ri cu fonduri europene atrase prin proiectul ISPA, dar mai mult `n ce prive[te sistemele de canalizare [i de ap\ rece

La comandamentul de ieri cu privire la lucr\rile ce trebuie realizate prin proiectul ISPA, primarul Sucevei, Ion Lungu, a lansat critici la adresa firmei spaniole „Dytras” pe care a acuzat-o c\ face raport\ri false viz=nd stadiul lucr\rilor de modernizare a sta]iei de epurare prin proiectul ISPA. ~n [edin]a de ieri diminea]\ de la Prim\ria Suceava au avut loc discu]ii aprinse `ntre primar [i reprezentan]ii „Dytras”, printre care se afla [i directorul general al firmei. ~n cadrul comandamentului, Ion Lungu au fost replici t\ioase cu reprezentan]ii Dytras pe care Ion Lungu i-a acuzat c\ nu respect\ graficele de lucr\ri. Ion Lungu a spus c\ proiectul privind reabilitarea sta]iei de epurare trebuie s\ aib\ noi solu]ii tehnice, `ns\ „Dytras” [i firma de consultan]\ Eptisa `[i paseaz\ responsabilitatea de la unii la al]ii. Investi]ia `n sta]ia de epurare ar urma s\ fie gata p=n\ pe 30 iunie, dar lucr\rile sunt `n `nt`rziere. „Chiar dac\ a  fost frig s-au terminat c=teva lucr\ri ISPA. La partea de ap\ [i canalizare s-au finalizat bazinul 3 din Burdujeni,  bazinul Zamca 1, s-au terminat lucr\rile pe strada Mihail Sadoveanu, dou\ colectoare importante `n zona bazelor sunt finalizate [i sigur c\ au finalizat lucr\ri `n zona p=r=ului de la {cheia acolo unde trebuie turnate betoane. R\m=ne aceast\ problem\ a reparatului de str\zi [i vreau s\ v\ spun c\ acest lucru nu se pate face azi pentru c\ `nc\ este frig dar vom face tot ce este posibil `i vom constr=nge pe constructori s\ repare str\zile”, a declarat Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …