Saturday , December 9 2023

Firma fostului comisar regional de la mediu Adrian Casuneanu fuge de insolventa ca dracul de tamaie

N pentru a sc\pa de insolven]a declan[at\ de o firm\ din Fr\t\u]i, ADREDORIA TRANS SRL [i-a mutat sediul la Ia[i n a fost g\sit\ [i aici dup\ ce Tribunalul Suceava `[i declinase competen]a `n favoarea instan]ei de la Ia[i n ~nalta Curte de Casa]ie a stabilit `ns\ c\ insolven]a cerut\ `mpotriva firmei familiei ex-comisarului regional al G\rzii de Mediu va fi judecat\ la Suceava n

ANDREDORIA TRANS SRL, firma care a apar]inut, direct sau indirect, lui Adrian C\[uneanu, fostul comisar [ef regional al G\rzii de mediu Suceava `n anii 2005 – 2006, caut\ de doi ani s\ scape de insolven]a cerut\ de o firm\ din Fr\t\u]i, pentru un debit nu foarte mare. ~n 2009, SC Labirint Com SRL Fr\t\u]i a depus la Tribunalul Suceava o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei `mpotriva firmei controlate de familia C\[uneanu, pentru o datorie de 17.052 lei la care urmau s\ se adauge major\rile [i penalit\]ile de `nt=rziere. Dup\ ce instan]a sucevean\ a fost sesizat\, ANDREDORIA TRANS [i-a schimbat sediul `n Ia[i. Tribunalul Suceava a considerat c\, `n aceast\ situa]ie, competen]a de solu]ionare revine magista]ilor ie[eni. Tribunalul Ia[i a invocat excep]ia privind necompeten]a teritorial\ de solu]ionalre a cauzei. ~n aceast\ toamn\, ~nalta Curte de casa]ie [i Justi]ie a stabilit competen]a `n favoarea instan]ei sucevene, astfel `nc=t dosarul a revenit la Suceava.
Firma ANDREDORIA TRANS SRL are o istorie de-a dreptul interesant\. A fost `nfiin]at\ `n iulie 1995, sub numele Volanschi SRL Suceava, fiind condus\ de Constantin [i Nicolae Volanschi. ~n anul 2001, intr\ ca asociat Dorin Volanschi. ~n luna aprilie a anului 2003, societatea `[i schimb\ denumirea `n ANDREDORIA TRANS SRL, mut=ndu-[i sediul social la Frasin. Cu acest prilej `n r=ndul asocia]ilor intra Sorin Daniel Rusu, cu 50% din capital, ies Nicolae [i Constantin Volanschi, r\m=n=nd doar Dorin Volanschi, cu 50% din p\r]ile sociale. C=teva luni mai t=rziu, `n septembrie 2003, iese din firm\ [i Dorin Volanschi, Sorin Daniel Rusu r\m=n=nd asociat unic. ~n data de 16.11 2005, se modific\ din nou sediul social, care revine la Suceava iar asocia]i devin Violeta Rusu [i Lumini]a C\[uneanu, fiecare cu c=te 50% din p\r]ile sociale. ~n luna februarie a anului 2006, Lumini]a C\[uneanu a preluat 99,96% din ac]iunile societ\]ii, cu o singur\ ac]iune fiind introdus `n firm\ Haralambie D\nu] Ivorciuc. A fost perioada de glorie a societ\]ii, care `nchiria ma[ini c\tre Grup Colas [i ob]inerea profituri bune. Pe de alt\ parte, Adrian C\[uneanu era [ef la nivel regional al G\rzii de Mediu, pe jum\tate din Moldova. Totul s-a pr\bu[it brusc atunci c=nd acesta a fost destituit, `n toamna anului 2008 fiind [i trimis `n judecat\ `n discutatul dosar al cump\r\rii noului sediu al G\rzii de Mediu, de la ie[irea din Suceava spre F\lticeni. Creditorii s-au n\pustit asupra firmei cer=nd banii ce li se cuveneau. ~ncerc=nd s\ scape de ace[tia, s-a mutat sediul social la Ia]i, `n luna august a anului trecut. Dumitru Iftimie a devenit de aceast\ dat\ ac]ionar principal cu 99,96% din p\r]ile sociale iar ac]iunea “de aur” a fost preluat\, pentru prima dat\, de Adrian C\[uneanu, care de]ine, conform ultimelor `nscrisuri la Registrul Comer]ului, 0,033% din ac]iuni.
N Pentru ce a fost cerut\ insolven]a firmei lui C\[uneanu
~n luna iulie a anului 2009, SC Labirint COM SRL Fr\t\u]i a cerut la Tribunalul Suceava deschiderea procedurii insolven]ei `mpotriva SC ANDREDORIA TRANS SRL pentru o crean]\ de 24.693 de lei, reprezent=nd contravaloarea a [apte facturi pentru efectuarea unor lucr\ri de repara]ii [i `ntre]inere la ma[inile [i utilajele apar]in=nd firmei familiei C\[uneanu `n anii 2007 – 2008. ~n schimbul facturilor s-au oferit mai multe cecuri [i bilete la ordin care au fost `ns\ refuzate `n banc\, din lips\ total\ de disponibil, `n condi]iile `n care anterior cei de la Labirint SRL primiser\ asigurarea c\ nu vor avea niciun fel de probleme la plat\ chiar din partea familiei C\[uneanu. Judecarea dosarului de insolven]\ a firmei va fi reluat\ la Tribunalul Suceava. Interesant este cum va fi solu]ionat\ eventuala problem\ a atragerii r\spunderii materiale a administratorilor `n condi]iile `n care ace[tia s-au schimbat de at=tea ori `n ultima perioad\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …

No comments

  1. MANIPULARE ORDINARA LA DNA BUCURESTI UNDE ESTE ARESTAT CASUNEANU COSTEL SI NU ACEST GUNOI CASUNEANU ADRIAN UNDE ESTE ASCUNS DE MAFIA PSD PNL CHIAR SI DIN PDL.MEMORIU DAT PERSONAL IN MINA LUI TRAIAN BASESCU PE 28 APRILIE UNDE A DAT LA DNA IAR PE 14 MAI PROCURORUL MARIUS SURDU INCEARCA SA SE SINUCIDA.CUTREMURATOR.

  2. ACEST GUNOI ESTE ACOPERIT DE MAFIA DIN POLITIE PARCHET JUSTITIE FISC GARDA FINANCIARA DE TOATA RETEAUA MAFIOTA CARE IL PROTEJEAZA.MAFIOT DE TALIE INALTA.URMARITI UN DOSAR DE MARE CORUPTIE DOSAR NR.10325/302/2008 PLEACA LA ICCJ NR.9927 DUPA LA JUDECATORIA SECTORULUI 5NR.6863/302/2010 CE JUSTITIE OARBA SI CORUPTA ARE ROMANIA.DOSAR PENAL DIN 2008 TERGIVERSAT SI MUSAMALIZAT UNDE ACUM ESTE LA JUDECATORIA SUCEAVA NR.7963/314/2010 SI 4474/314/2010 INCA UN DOSAR PENAL DE DISTRUGERE SI VIOLARE DE DOMICILIU DIN IUNE IAR POLITIA SI PARCHETUL IL TERGIVERSEAZA INTENTIONAT NR.1991/P/2010.STRIGATOR LA CER CE SE INTIMPLA IN SUCEAVA