Tuesday , November 28 2023

Finalistul concursului „Norvegienii au talent”, Bogdan Ota, a concertat la USV

Boto[\neanul care a ob]inut locul II `n finala concursului norvegian a r\spuns pozitiv la invita]ia conducerii universit\]ii de a concerta la Suceava
Bogdan Ota – românul care a cucerit Norvegia cu muzica sa, finalist al concursului „Norvegienii au talent”, a sus]inut joi seara `n auditorium-ul Joseph Schmidt al Universit\]ii „{tefan cel Mare”, un concert de mare ]inut\. ~n fa]a unei s\li pline, pianistul [i compozitorul Bogdan Ota a c=ntat mai bine de o or\ propriile compozi]ii, pe care le-a [i explicat publicului.
Bogdan Ota este originar din Boto[ani, a absolvit Liceul de Art\ „{tefan Luchian” tot din Boto[ani [i Univesitatea de Arte „George Enescu” din Ia[i pentru ca mai apoi, dup\ ce a c\rat copiatoare `n Norvegia, s\ fie desemnat ca ocupant al locului II `n cadrul concursului „Norvegienii au talent” unde membrii juriului au fost impresiona]i de muzica rom=nului.
Publicul meloman a avut joi sear\ ocazia de a petrece o or\ de excep]ie `n compania t=n\rului boto[\nean care a semnat recent un contract cu casa de discuri Sony Records. „Sunt 100% un produs rom=nesc, educat de dasc\li rom=ni, `n [coli din Rom=nia. C=nt cu aceea[i pl\cere, at=t `n ]ara natal\ precum [i `n ]ara care m-a adoptat”, a povestit emo]ionat compozitorul. Bogdan Ota a demonstat [i publicului sucevean c\ este un muzician al c\rui talent îl a[az\ lâng\ marii compozitori.
„~ncerc s\ fiu c=t pot de descriptiv `n muzica pe care o compun. Voi `ncerca ca prin piesele mele s\ v\ plimb prin toate experien]ele mele, prin lume, s\ v\ `mpart tr\irile [i emo]iile mele din diferite momente ale vie]ii mele”, a declarat Bogdan. Auditoriul a fost `mpresionat de presta]ia impecabil\ a artistului, `n sala universit\]ii fiind prezen]i rudele [i p\rin]ii acestuia.
Artistul a r\spuns afirmativ la invita]ia Conducerea Universit\]ii „{tefan cel Mare” din Suceava de a concerta pe scena auditorium-ului. „Din ceea ce [tiu el nu a mai concertat decât la Bucure[ti, nici m\car în Ia[i, acolo unde a f\cut studiile”, a declarat prof. univ. dr. Ing. Adrian Graur, rectorul USV. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

28 noiembrie – Ziua Bucovinei

Ziua Bucovinei este sărbătorită, începând din 2015, la 28 noiembrie, fiind instituită prin Legea 250/2015. …