Thursday , August 11 2022

Filiala Suceava a Cartel Alfa, alaturi de protestatarii care boicoteaza benzinariile din tara

Filiala Suceava a Cartel Alfa se al\tur\ protestatarilor care boicoteaz\ benzin\riile din ]ar\, din cauza cre[terii pre]ului carburan]ilor `n mod nejustificat. Filiala sucevean\ a trimis un mesaj `n acest sens tuturor liderilor de sindicat ai organiza]iilor afiliate din jude] cu rug\mintea ca ace[tia, la r`ndul lor, s\-l transmit\ tuturor membrilor de sindicat din teritoriu. Potrivit unui comunicat de pres\ semnat de pre[edintele filialei Suceava a Cartel Alfa ,Traian P\dure], mesajul a fost transmis în urm\ cu patru  zile c=nd a fost propus\ boicotarea benzin\riilor `n zilele de 17, 18, 19 ianuarie.
„Avem informa]ii c\ mesajul nostru a început, la un moment dat, s\ circule în cerc datorit\ faptului c\ membrii de sindicat l-au transmis [i rudelor, prietenilor, cuno[tin]elor care au ma[ini. Pentru c\ sunt persoane care î[i c=[tig\ p=inea de zi cu zi la volan [i din acest motiv  multora le va fi greu s\ nu alimenteze trei  zile consecutiv, venim cu urm\toarea propunere: `n ora[e, func]ie de num\rul de locuitori [i de benzin\rii, s\ se propun\ un num\r c=t mai mic de benzin\rii de la care s\ se alimenteze to]i cei care se al\tur\ protestului;  proprietarii acestor benzin\rii ar fi de preferat s\ fie rom=ni de-ai no[tri [i nu str\ini (OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil etc. );  protestul s\ dureze mai mult de trei zile, `ncep`nd cu data de 17 ianuarie;  dac\ vom fi uni]i vom constata c\ firmele boicotate vor reduce pre]urile din cauza sc\derii încas\rilor în mod vertiginos; `n momentul în care  vor reduce pre]urile primele benzin\rii, s\ alegem  benzin\riile care au sc\zut pre]ul [i s\ aliment\m de la acestea, boicot`ndu-le pe toate celelalte – inclusiv cele de la care am alimentat la `nceput, dac\ vor avea pre]ul mai mare; acest mod de ac]iune se va repeta p=n\ c=nd pre]urile vor  reveni la normal, `n timp util v\ vom propune benzin\riile pentru Suceava”,se mai arat\ `n comunicat ul Cartel Alfa. (C.S.)

Vezi si

 Lupoaica-refugiat a plecat de la Grădina Zoologică Rădăuți spre Sanctuarul de la Zărnești (VIDEO)

Lupoaica salvată din calea războiului din Ucraina și găzduită temporar la  Grădina Zoologică Rădăuți a …