Thursday , May 23 2024

Fetita `n coma, la numai un an, dupa ce a cazut cu capul de o bordura

Feti]a de un an [i trei luni a fost adus\ la spital `n com\\, cu leziuni intracraniene foarte grave n dup\ dou\ ore `n care s-a `ncercat stabilizarea ei, aceasta a fost transportat\ cu ambulan]a la Ia[i, urm=nd cel mai probabil s\ fie operat\

Un copil de un an [i trei luni din P\tr\u]i a suferit `n cursul dimine]ii de ieri un accident `n urma c\ruia a ajuns `n stare foarte grav\ la spital. Feti]a a fost diagnosticat\ de medicii urgenti[ti cu leziuni intracraniene [i stare comatoas\, [i timp de dou\ ore s-a `ncercat stabilizarea acesteia `n camera de resuscitare UPU. Conform declara]iei p\rin]ilor, aceasta se juca `n curtea locuin]ei, sub supravegherea familiei care se preg\tea pentru o ie[ire `n ora[. A fost nevoie de o singur\ clip\ de neaten]ie, moment `n care feti]a s-a `mpiedicat [i a c\zut cu capul de o bordur\ din curte. ~n urm\toarea clip\, mama acesteia a v\zut-o le[inat\.
Feti]a a fost transportat\ de urgen]\ la Spitalul Jude]ean Suceava, `n jurul orei 10.00. Dup\ `ncerc\rile medicilor urgenti[ti de a o stabiliza, a fost solicitat\ o ambulan]\ de tip C2, destinat\ interven]iei medicale de urgen]\ de cel mai `nalt nivel [i dotat\ cu un aparat de resuscitare, care a fost transportat `n camera de stabilizare. Purt\torul de cuv=nt al Spitalului Jude]ean Suceava, care s-a ocupat personal de acest caz, a declarat c\ `n cele din urm\ copilul nu a avut nevoie de manevre de resuscitare, dar cu toate acestea stare micu]ei a fost suficient de critic\ `nc=t s\-i pun\ `n gard\ pe medici. Dup\ ora 12.00 abia, timp `n care p\rin]ii au a[teptat pe hol `ntr-o stare de nelini[te [i ner\bdare, feti]a a fost scoas\ pe targ\ din camera de resuscitare [i transportat\ `n ambulan]a C2. “Leziunile intracraniene sunt foarte grave [i au provocat o s=ngerare care trebuie ]inut\ sub supraveghere strict\. Este nevoie urgent\ de internare `ntr-o sec]ie de neurochirurgie infantil\. Noi nu avem aici dotarea necesar\ pentru a interveni `ntr-un astfel de caz, motiv pentru care pacientul trebuie neap\rat transferat la Ia[i”, a explicat dr. Br\d\]an. Acesta a spus c\ `ntr-o prim\ faz\ nu se va interveni chirurgical, din cauza st\rii `nc\ instabile a feti]ei, dar c\ `n faza II este foarte probabil\ o opera]ie la nivelul capului. “Ne a[tept\m s\-[i revin\, cu toate c\ este vorba despre o accidentare foarte grav\. Copiii mici, `n general, reac]ioneaz\ paradoxal, la leziuni minore pot evolua foarte r\u, iar la leziuni grave, care ar putea omor` un adult, se pot recupera `n mod suprinz\tor”, a mai spus Br\d\]an. (A.D.)

Vezi si

Gheorghe Flutur s-a întâlnit cu fermierii în piața din Arbore: Trebuie ajutați să își vândă mai bine produsele

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost miercuri de dimineață în piața de la Arbore, …