Sunday , September 25 2022

Fetita de trei ani, adusa ieri la urgente `n urma unui viol

Copilul, apar]in=nd unei femei din P\ltinoasa, a fost adus ieri dup\ amiaz\ la Spitalul Jude]ean de mam\, care sus]ine c\ agresiunea a fost provocat\ de un b\iat de [apte-opt ani u Serviciul de Investiga]ii Criminale din cadrul IPJ Suceava a demarat o anchet\ pentru a se stabili condi]iile `n care s-a petrecut evenimentul. Micu]a a ajuns la spital deflorat\ [i cu r\ni `n zona genital\ [i a fost operat\ ieri dup\ amiaz\, medicii apreciind c\ via]a nu i-a fost pus\ `n pericol, dar neput=nd s\ estimenze traumele ce o vor urma pe tot parcursul vie]ii pe copil\

 
O feti]\ de trei ani dintr-o familie destr\mat\ din comunitatea rom\ din zona Berchi[e[ti – P\ltinoasa, a ajuns ieri dup\ amiaz\ la spital agresat\ sexual.
Feti]a a fost adus\ la Unitatea de Primire a Urgen]elor din cadrul Spitalului Jude]ean chiar de mama acesteia, care a explicat medicilor c\ aceasta ar fi fost agresat\ sexual de un b\iat de [apte – opt ani, din localitate. Starea `n care copilul a ajuns pe m=na medicilor a fost grav\, dispun=ndu-se imediat internarea ei [i operarea r\nilor pe care le avea `n zona genital\. Medicii apreciaz\ c\ via]a nu i-a fost pus\ `n pericol dar nu pot s\ estimenze traumele ce o vor urma pe tot parcursul vie]ii pe copil\.
Familia `n care s-a produs tragicul eveniment este una cu probleme sociale. Mama feti]ei care are `nc\ un prunc de c=teva luni, este de loc din comuna P\ltinoasa, dar a tr\it `n concubinaj cu un b\rbat cu circa dou\zeci de ani mai `n v=rst\, din comuna vecin\ Berchi[e[ti. A locuit ani de zile la acesta iar `n urma rela]iei cu el a avut doi copii – feti]a de trei ani victim\ a agresiunii de ieri [i o alta de c=teva luni. B\rbatul, Irimia Ciobanu, avea un handicap locomotor [i avea pensie de handicap, cei doi `ns\ nu creau probleme deosebite `n localitate, femeia fiind, dup\ spusele unor localnici, „mai rea de gur\” `n vreme ce concubinul ei obi[nuia s\ mearg\ des cu trenul f\r\ s\ pl\teasc\, la Prim\rie fiind trimise mai multe amenzi, dar care urmau a se prescrie pentru c\ pe pensia de handicap care era singurul venit oficial al b\rbatului nu puteau fi f\cute popriri. Cu circa dou\ luni `n urm\, concubinul femeii a murit `ntr-un spital din Ia[i, fiind grav bolnav. Din cauza situa]iei materiale precare, prim\ria comunei Berchi[e[ti a sprijinit o parte din cheltuielile de `nmorm=ntare a b\rbatului. Dup\ moartea acesteia, concubina [i-a luat fetele [i a revenit `n comuna natal\, P\ltinoasa, unde s-a stabilit `n comunitatea de romi din localitate. Serviciul de Investiga]ii Criminale din cadrul IPJ Suceava a demarat o anchet\ pentru a se stabili condi]iile `n care s-a petrecut evenimentul. (D.P.)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …