Wednesday , February 1 2023

Fetita de 9 ani, ucisa de un retardat care a `ncercat sa o violeze

Ionel Dan Dunga, criminalul de 21 de ani, din Volovat

Angelica Boloca se `ntorcea cu bicicleta vineri sear\ de la bunici `nspre cas\ n `n circumstan]e `nc\ nel\murite pe de deplin feti]a a intrat `n gospod\ria familiei B=zgan, unde a fost om=r=t\ de Ionel Dan Dunga, de 21 de ani, individ u[or retardat, om bun la toate `n gospod\ria familiei B=zgan n  cadavrul feti]ei a fost g\sit `n magazia casei, ascuns `ntr-un sac, cu m=inile legate, cu capul spart [i cu indicii clare de agresiune sexual\,  `ntr-un sac n uciga[ul, care [i-a recunoscut fapta, a explicat anchetatorilor c\ a ucis copila pentru c\ a prins-o la furat nuci

O crim\ oribil\ s-a petrecut vineri sear\ `n comuna Volov\]. O feti]\ de 9 ani a fost omor=t\ de un individ de 21 de ani, `n condi]ii `nc\ neelucidate pe deplin. Cert este c\ Angelica Boloca venea spre cas\, de la bunici. A trecut pe la un magazin [i, `ntr-un fel sau altul, a fost ademenit\ `n curtea gospod\riei lui Viorel B=zgan. Ionel Dan Dunga, argat la acesta, a fost cel care a s\v=r[it `nfior\toarea crim\, motiv=nd senin `n fa]a anchetatorilor c\ a omor=t-o fiindc\ a prins-o la furat nuci. El a fost de altfel repede re]inut [i ulterior arestat pentru 29 de zile.
Nimeni nu prefigura, vineri, evenimentul oribil care a dus faima comunei Volov\]  `n toat\ ]ara. Ionel Dan Dunga, b\iatul de 21 de ani al unei familii cu mul]i copii din localitate era „om bun la toate” `n gospod\ria lui Viorel B=zgan. Acesta era la spital, cu probleme de s\n\tate, tat\l lui de 94 de ani abia se mi[ca prin cas\, iar Dunga avea grij\ de gospod\rie. Angelica Boloca, de nou\ ani, venea spre cas\, cu bicicleta, de la bunici. A intrat la un moment dat `ntr-un magazin s\tesc, apoi [i-a continuat drumul c\tre cas\. ~n magazin feti]a a fost v\zut\ ultima oar\ `n via]\ de cunoscu]i. Merg=nd mai departe, a ajuns `n dreptul casei lui Viorel B=zgan. ~ntr-un  fel sau altul – anchetatorii vor stabili cu exactitate circumstan]ele, feti]a a l\sat sprijinit\ de gard bicicleta [i a intrat `n curte. Ce s-a `nt=mplat ulterior, este greu de descris, singurul martor [i autor al crimei fiind Ionel Dunga. El a declarat mai `nt=i anchetatorilor c\ ar fi lovit-o pe feti]\ cu ciocanul `n cap, pentru c\ a prins-o la furat nuci pe proprietatea „st\p=nului” s\u. Corpul ne`nsufle]it al copilei a fost g\sit `ns\ `ntr-un sac, cu m=inile [i picioarele legate, iar fusti]a era ridicat\. Medicii legi[ti au constatat c\ feti]a nu a fost deflorat\, exist=nd `ns\ indicii clare de agresiune sexual\.
Ionel Dunga provine, conform primarului comunei Volov\]  Ioan Halip, dintr-o familie numeroas\, nu foarte bogat\, `ns\ destul de  respectabil\ a localit\]ii. T=n\rul de de 21 de ani este unul dintre numero[ii copii ai familiei Dunga. Tat\l a lucrat mai mult prin str\in\tate, iar mama `ncaseaz\ bani de la stat `n calitate de `ngrijitoare pentru o sor\ cu probleme de s\n\tate. Ionel Dunga are totu[i ceva probleme, fiind perceput `n sat ca fiind mai greu la minte. Nu a reu[it s\ fac\ dec=t patru clase ulterior ajung=nd s\ lucreze ocazional prin gospod\riile cunoscu]ilor familiei, inclusiv `n cea a lui Viorel B=zgan.
Angelica abia `mplinise nou\ ani, trecuse `n clasa a patra [i era `ngera[ul familiei Boloca. Istea]\, sprinten\ [i frumoas\, feti]a era, al\turi de fratele ei cu un an mai mare, m=ndria familiei.  Am=ndoi `nv\]au foarte bine la [coal\ iar pentru vecini era o adev\rat\ bucurie s\ `i vad\ ori s\ `i aud\ vorbind pe ulit\. Din nenorocire,  vocea Angelic\i nu va mai fi auzit\ de nimeni niciodat\, iar sprinteneala ei nu va mai bucura pe nimeni.
Uciga[ul feti]ei, Ionel Dan Dunga a fost prins repede.
Conform unui comunicat de pres\ al IPJ, vineri sear\ `nainte de ora 19.00,  poli]i[tii Sec]iei de poli]ie rural\ nr.3 Marginea au fost sesiza]i prin 112  despre dispari]ia Angelic\i Boloca, de nou\ ani, din comuna Volov\].
În urma c\ut\rilor efectuate de poli]i[ti, minora a fost g\sit\ în anexa locuin]ei lui Viorel B=zgan, din localitate, legat\ la m=ini [i la picioare [i b\gat\ `ntr-un sac. La fa]a locului s-a deplasat un echipaj al Ambulan]ei, care a constatat decesul minorei. Din primele verific\ri, a rezultat c\ suspect de comiterea faptei este Ionel Dunga, de 21 ani care lucra de mai mul]i ani ca zilier în activit\]i gospod\re[ti la locuin]a unde a fost g\sit cadavrul. B\rbatul a fost re]inut [i condus la sediul Poli]iei Municipiului R\d\u]i, cazul fiind preluat de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava. Dup\ 24 de ore de re]inere, Ionel Dan Dunga a fost prezentat s=mb\t\ sear\ cu propunere de arestare preventiv\ `n fa]a magistra]ilor de la Tribunal, care au fost de acord cu propunerea Parchetului, stabilind arestarea acestuia pentru 29 de zile. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Anul acesta va fi reluată licitația anulată în pandemie pentru modernizarea a 10 locuri de joacă din Suceava

Primăria Municipiului Suceava va relua modernizarea unui număr de 10 locuri de joacă din oraș …

No comments

  1. il lua dracii dk il prindeam.al dreaq terminat

  2. ce dobitoc,criminal……si fara cuvinte.Ttrebuia lasat polititia sa-l linseze satenii.Se va constata ca nu a avut descernamant si va scapa…..ca multi altii.
    CONDOLEANTE FAMILIEI!