Monday , October 3 2022

Femeia care si-a aruncat pruncul intr-o toaleta a Spitalului din Siret, bagata dupa gratii

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul Elenei Prelipcean, iar poli]i[tii suceveni, pe baza unui mandat de executare a pedepsei, au s\ltat-o, joi, pe femeie de acas\ [i au introdus-o `n arestul IPJ Suceava n Elena Prelipcean va fi nevoit\ s\ `[i petreac\ dup\ gratii urm\torii opt ani, de[i `ntr-o prim\ faz\, Tribunalul Suceava a condamnat-o la 17 ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de omor calificat

Judec\torii Cur]ii Supreme nu i-au dat c=[tig de cauz\ Elenei Prelipcean, femeia care [i-a aruncat la toalet\ copilul nou n\scut, [i au trimis-o dup\ gratii. ~n acest sens, ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins la `nceputul acestei s\pt\m=ni recursul inculpatei, ca nefondat. Pe data de 10 octombrie 2011, Curtea de Apel Suceava a desfiin]at decizia Tribunalului prin care Elena Prelipcean era condamnat\ la o pedeaps\ de 17 ani de `nchisoare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de omor calificat. Astfel, judec\torii au redus pedeapsa inculpatei de la 17 la opt ani de pu[c\rie, prin re]inerea circumstan]elor atenuante prev. de art. 74 al. 1 lit. a.
Av=nd `n vedere c\ condamnarea de opt ani de `nchisoare a devenit definitiv\ `n urm\ respingerii recursului, pe data de 19 aprilie, poli]i[tii din cadrul Forma]iunii de Investiga]ii Criminale Siret au dat curs mandatului de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Suceava. Cea în cauz\ a fost astfel introdus\ în arestul IPJ Suceava.
Infrac]iunea pentru care femeia, `n v=rst\ de 45 de ani, a fost `ncarcerat\ a avut loc `n august 2009. Elena Prelipcean s-a internat `n acea perioad\ la Spitalul Or\[enesc Siret pentru tratarea unei hipertensiuni. Femeia era `ns\rcinat\ `n luna a noua, `ns\ a reu[it s\ ascund\ sarcina chiar [i fa]\ de un medic ginecolog. Apoi, `n noaptea de 29 spre 30 august, Elena Prelipcean a n\scut `ntr-o toalet\ a spitalului din Siret [i apoi [i-a aruncat copilul la WC, `ntorc=ndu-se lini[tit\ `n patul s\u, ca [i cum nu s-ar fi `nt=mplat nimic. Bebelu[ul mort a fost g\sit de o angajat\ a spitalului.
Luat\ la `ntreb\ri de poli]i[ti, femeia a inventat o poveste pe care `ns\ nimeni nu a crezut-o. Aceasta a m\rturisit anchetatorilor c\ nu avea habar c\ este `ns\rcinat\ de[i e mam\ a patru copii. Curios este `ns\ c\ nimeni din familia ei sau cercul de prieteni nu a b\nuit c\ femeia ar fi fost gravid\. ~n ap\rarea ei, Elena Prelipcean a adus `n discu]ie faptul c\ este obez\, av=nd la acea dat\ 140 kilograme [i 1,60 m `n\l]ime.
Ini]ial, procurorii au re]inut `n sarcina inculpatei infrac]iune de pruncucidere, care a fost `ns\ schimbat\ `n cea de omor calificat. (P. BONDAR)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …