Sunday , December 4 2022

Femei smenuite la final de saptam=na

O t=n\r\ din H=n]e[ti [i mama ei au fost escrocate vineri  cu suma da 1.100 de lei de un [menar `n fa]a unei b\nci comerciale din Burdujeni n angajata unei case de schimb valutar din centrul Sucevei a fost de asemenea `n[elat\, `n aceea[i zi, cu 1200 de lei.
Ziua de vineri a fost nefast\ pentru cel pu]in trei femei din Suceava care au fost `n[elate de escroci care, prin renumita de-acum metod\ „[men” le-au u[orat de bani frumo[i.
Astfel, pe data de 10 iunie,  în jurul orei 11.00, Liliana B. de 31 ani, din comuna Hân]e[ti,  a sesizat poli]iei  faptul c\ în timp ce se afla împreun\ cu mama sa, în incinta unei agen]ii bancare din cartierul Burdujeni cu scopul de a schimba valut\, ea 300 euro, iar mama sa 150 euro, au fost acostate de un b\rbat care le-a oferit un curs valutar mai avantajos, iar în urma efectu\rii schimbului a 450 euro în lei persoana necunoscut\ le-a sustras suma de 1.101 lei.
Din primele verific\ri ale poli]iei a r\mas stabilit  c\ în timp ce t=n\ra st\tea la rând în agen]ia bancar\ din cartierul Burdujeni cu inten]ia de a schimba cei 450 euro în lei, mama sa a fost de acord cu propunerea individului care le-a acostat [i care le-a oferit un curs valutar mai avantajos. Dup\ ce necunoscutul a schimbat 150 euro, b\tr=na,  f\r\ a num\ra banii, i-a pus direct în geant\. Cu aceia[i propunere a fost de acord [i Liliana B.  care avea de schimbat suma de 300 euro. Dup\ ce necunoscutul i-a înmânat suma de 1.200 lei, acesta i-a cerut înapoi banii pe motiv c\ mai trebuia s\-i dea 45 lei. Liliana B. i-a dat banii `napoi, acesta i-a `nv=rtit meseria[ iar apoi femeia a luat banii [i i-a pus în geant\ tot f\r\ a-i num\ra. La scurt timp cele dou\ [i-au dat seama c\ li s-a sustras suma de 1.101 lei.
~n aceea[i zi, în jurul orei 16.30,  Alexandra C. de 19 ani, din municipiul Suceava, proasp\t angajat\ pe postul de casier\ la o cas\ de schimb valutar, la un punct de lucru pe strada Nicolae B\lcescu,  a sesizat faptul c\ în timp ce se afla la serviciu a fost în[elat\ de un b\rbat cu suma de 1.200 lei.
În urma verific\rilor efectuate a reie[it c\ în jurul orei 12.00, `n acea zi, la ghi[eul unde lucreaz\ fata a venit un b\rbat care a dorit s\ schimbe o sum\ de 2.500 de  lei din bancnote de 200 lei [i respectiv 500 lei în bancnote mai mici de 100, 50 [i 10 lei. Aceasta a fost de acord [i i-a schimbat suma respectiv\ în 20 de bancnote a câte 100 lei fiecare [i 10 bancnote a câte 50 lei fiecare.
Dup\ ce i-a înmânat b\rbatului suma rezultat\ din schimb, acesta i-a solicitat din nou casierei s\ îi schimbe banii în bancnote [i mai mici respectiv de 10 lei. Aceasta a fost de acord, a luat banii f\r\ s\ îi numere [i i-a dat b\rbatului suma de 2.500 lei în bancnote de 10 [i 50 lei, iar dup\ plecarea b\rbatului casiera a num\rat banii, ocazie cu care a constatat c\ îi lipsesc 1.200 lei.
În ambele cauze s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infrac]iunii de în[el\ciune. R\m=ne de v\zut dac\ `ntre cele dou\ fapte, comise la ore apropiate `n cursul zilei de vineri, s\pt\m=ma trecut\, exist\ o leg\tur\. (N.R.)

Vezi si

Tabăra de la Bucșoaia este încă departe de modernizare

Studiul pentru modernizarea Taberei Bucșoaia se apropie de final, dar nu în ritmul în care …