Saturday , December 10 2022

Febra cumparaturilor a `ngreunat circulatia pe strazile Sucevei

N `n preajma S\rb\torilor Pascale, mii de suceveni s-au `nghesuit `n bazar, pie]e, hipermarketuri [i `n alte magazine de cartier, motiv pentru care circula]ia pe str\zile din municipiul Suceava a fost `ngreunat\ nu doar la orele de v=rf
Traficul rutier de pe str\zile municipiului Suceava a fost, zilele trecute, `ngreunat peste m\sur\ din cauza celor care, pe ultima sut\ de metri, au ie[it s\ fac\ tot felul de cump\r\tori, prefer=nd s\ circule cu automobilul dec=t s\ apeleze la mijloacele de transport `n comun. Chiar dac\, `n general, nu au existat blocaje [i cozi care s\ dep\[easc\ un kilometru lungime, totu[i num\rul mare de ma[ini din trafic a f\cut ca, `n ultimele zile, circula]ia s\ se desf\[oare cu un grad mai mare de lentoare.
Str\zile principale ale ora[ului cum ar fi bulevardul George Enescu, bulevardul 1 Mai, Calea Unirii, {tefan cel Mare [i Ana Ip\tescu au fost ticsite de ma[ini chiar [i `n perioade `n care, de regul\, pe aceste artere de circula]ie era un trafic rutier mai degajat. Spre exemplu, ieri `nc\ din jurul orei 10.00 un agent de circula]ie s-a postat `n zona intersec]iei str\zilor Ana Ip\tescu cu Mitropoliei iar din c=nd `n c=nd intervenea pentru a dirija traficul, ceea ce rareori se `nt=mpla p=n\ acum la ora respectiv\. ~n jurul orei 11.00, or\ care nu este considerat\ a fi una de v=rf, cozile de autoturisme erau de la semaforul instala la intersec]ia respectiv\ [i p=n\ `n dreptul bisericii Sf=nta ~nviere – pe sensul ce venea de la Burdujeni – [i p=n\ la sta]ia de Tipografie – pe sensul de drum ce venea de la Prim\rie.
Nu doar `n aceast\ zon\ traficul era ceva mai aglomerat. Spre exemplu, ieri diminea]\, `ntre orele 09.00 – 10.00, o c\l\torie cu ma[ina din zona Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava [i p=n\ `n apropierea Casei de Cultur\ putea dura chiar [i jum\tate de or\. Explica]ia principal\ a acestei dificult\]i semnificative `n trafic nu mai era, ca alt\dat\, cea a unor lucr\ri f\cute nu de pu]ine ori anapoda, ci num\rul foarte mare de cet\]eni care au venit, unii din alte localit\]i, cu ma[inile personale la cump\r\turi. De aceea, puncte nevralgice `n traficulrutier din municipiul Suceava erau [i mai multe intersec]ii de pe strada Calea Unirii.
Prima este cea cu strada Traian Vuia, `ns\ mult mai dificil era traficul rutier `n zona bazarului. Acolo, nodul gordian era sensul giratoriu unde sute de ma[ini se `ngr\m\deau s\ ias\ ori s\ intre din parcarea de la Iulius Mall sau de la Bazar. Nu erau de neglijat nici intersec]ia semaforizat\ de la Carrefour [i nici sensul giratoriu de la pasarela CFR, `ns\ era ceva mai relaxat traficul `n aceste zone dec=t `n celelate dou\ intersec]ii. Urm\toarea problem\ ap\rea la intersec]ia semaforizat\ de pe Calea Unirii cu str\zile Amurgului [i Mircea Damaschin. Zilele trecute, semaforul respectiv era mai degrab\ o piedic\ pentru [oferi, `ndeosebi la orele de v=rf c=nd se formau cozi mai lungi de o sut\ de metri cu ma[ini, microbuze [i autobuze care circulau uneori bar\ la bar\.
~n fine, o alt\ problem\ `n trafic s-a ivit `n zona sensului giratoriu de la intersec]ia dintre Calea Unirii [i Calea Burdujeni dup\ care de la sensul giratoriu p=n\ dup\ biserica Sf=ntul Andrei. ~n aceste zone, problemele din trafic erau amplificate nu numai de num\rul mare de ma[ini ce mergeau sau se `ntorceau de la pia]\ sau centre comerciale, ci [i de traficul greu `ntruc=t camioanele trebuie s\ ocoleasc\ podul de la Burdujeni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. care STRAZI? mai degraba niste ulite bombardate! Inveli-te-as cu niste asfalt, Lungule!

  2. Ce asa cumparaturi,in seara asta nu mai era nimeni la supermarketuri,liniste si pace.Nu au fost asa mari vanzari fata de alti ani .Foarte calculat si numai produsele ieftine s-au vandut ,inclusiv iepurasii de ciocolata doar cei mici si ieftini s-au vandut ceolalti mai scumpi poate la anul.