Monday , March 4 2024

Faza a doua a lucrarilor de extindere a retelei de canalizare de pe strada Gheorghe Doja a inceput ieri

N extinderea lucr\rilor a fost aprobat\ doar pe o suprafa]\ de 600 de metri, pe axul principal al str\zii de la Centrofarm spre Burdujeni, suprafa]\ pe care `n prezent nu exist\ re]ea de canalizare
Strada Gheorghe Doja a intrat de ieri `n cea de-a doua faz\ a lucr\rilor ISPA propuse, [i anume cea de extindere a conductelor de canalizare.
Una din str\zile cele mai afectate din municipiul Suceava de lucr\rile ISPA pe o perioad\ destul de lung\, fa]\ de alte str\zi care au intrat `n acest proiect, este strada Gheorghe Doja. Aceasta face leg\tura între cartierul Burdujeni [i I]cani, fiind, de altfel, [i o alternativ\ de circula]ie pentru Calea Unirii, [i va fi din nou închis\, par]ial, traficului rutier.
Potrivit viceprimarului Viorel Seredenciuc, lucr\rile propriu-zise de modernizare a canaliz\rii care erau men]ionate `n proiectul ISPA au fost finalizate, trec=ndu-se la lucr\ri ce au fost propuse spre extinderea lucr\rilor de modernizare a conductelor de canalizare. Aceast\ extindere a lucr\rilor a fost aprobat\ doar pe o suprafa]\ de 600 de metri, pe axul principal al str\zii, de la Centrofarm spre Burdujeni, suprafa]\ pe care `n prezent nu exist\ re]ea de canalizare. Pentru a se respecta prevederile legale de pe axul drumului, lucr\rile vor continua [i pe str\zile laterale, doar pe o por]iune de 150 de metri, fac=ndu-se bran[amentele.
Viceprimarul a men]ionat c\ aceste lucr\ri la canalizare vor fi continuate prin fonduri structurale, deoarece proiectul ISPA nu poate fi extins mai mult. De asemenea, viceprimarul a mai ad\ugat c\, tot de ieri, pe strada Gheorghe Doja s-a `nceput [i refacerea carosabilului.
Reprezentantul ACET pe proiectul ISPA, Ion Postolache, cu privire la aceast\ extindere, a spus c\ a fost propus\ pentru cei care locuiesc pe aceast\ strad\, care p=n\ acum au fost pleca]i din ]ar\, iar c=nd au venit `n aceste luni de var\ acas\ [i au aflat de lucr\rile la canalizare au f\cut numeroase cereri prin care `[i ar\tau dorin]a de a avea re]ea de canalizare. (Iulia GU{|)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …