Monday , December 5 2022

Falsi comisari ai Protectiei Consumatorilor bantuie prin judet


N ultimele victime – proprietarii de magazine second-hand

Elena Oanea, directorul Comisariatului Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor Suceava a avertizat c\ prin jude] circul\ indivizi care se erijeaz\ `n inspectori de Protec]ie a Consumatorilor  [i pretind sume de bani de la comercian]i. Potrivit unui comunicat de pres\ al structurii de protec]ie a consumatorilor jude]ene,  cel pu]in trei operatori economici, comercian]i de îmbr\c\minte second hand au sesizat c\ în data de luni, 21 februarie a.c. doi b\rba]i s-au prezentat în control spun=nd c\ reprezint\  Autoritatea Na]ional\ pentru Protec]ia Consumatorilor. “Au prezentat o legitima]ie sub numele Grobil\ Valeriu [i au f\cut presiuni asupra comercian]ilor amenin]=ndu-i cu amenzi foarte mari, în situa]ia în care nu cad la în]elegere. În momentul în care reprezentantul operatorului economic le-a  solicitat  s\ completeze Registrul Unic de Control, acestia plecau gr\bi]i. Din p\catre, nici unul dintre agen]ii economici nu a anun]at organele abilitate în timp util”, se arat\ `n comunicatul de pres\ transmis de Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor.
Din descrierile f\cute de operatorii economici “vizita]i”, cele dou\ persoane de sex masculin au v=rsta `ntre 28-30 ani. Unul era blond, tuns scurt iar al doilea brunet, ras în cap. Erau îmbr\ca]i în haine albastru – bleumarin, cu costume, c\ma[\ alb\ [i cravat\.
“Atragem aten]ia operatorilor economici c\ atunci c=nd se înt=lnesc cu astfel de situa]ii s\ anun]e imediat Poli]ia. Trebuie s\ se [tie c\ persoanele abilitate s\ efectueze controale, respectiv comisarii pentru protec]ia consumatorilor, nu aplic\ amenzi care s\ fie achitate în numerar comisarilor. Acestea se achit\ la trezoreria pe raza c\reia se afl\ sediul social al operatorului economic. Sfatuim agen]ii economici s\ verifice legitima]iile comisarilor. Acestia trebuie s\ [tie c\ organele de control abilitate solicit\ [i completeaz\ Registrul unic de control”, a avertizat Elena Oanea. (N.R.)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …