Monday , October 3 2022

Facultatea de Ştiințe ale Educației, partener în cadrul unui proiect de cercetare al Universității de Vest din Timișoara și al Universității Catolice Leuvain-la-Neuve, Belgia

Facultatea de Ştiințe ale Educației din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în perioada 7-9 noiembrie 2018, la Universitatea din București, la activitățile de cercetare și implementare derulate în cadrul proiectului Pro­vocări legate de vârsta și sănătate pentru studenții care lucrează: o cercetare longi­tudinală asupra proceselor de au­to-re­­glare (Age and health challanges for working students: a longitudinal investigation of slf-regulatory processes), finanțat din anul 2007 de către Ministerul Educației Na­țio­nale în cadrul proiectelor bilaterate România-Belgia (BM/108/2017).

Aplicantul acestui proiect este Universitatea de Vest din Timișoara (director de proiect fiind conf. univ. dr. Laurențiu Măricuțoiu), iar parteneri naționali sunt Universitatea din București (responsabil proiect: prof. univ. dr. Dragos Iliescu) și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (responsabil pro­iect: conf. univ. dr. Otilia Clipa). ­Partene­riatul din partea Belgiei a fost asigurat de Universitatea Catolică Leuvain-la-Neuve din Belgia și directorul de proiect este prof. univ. dr. Ştefan Agrigo­roaei. Proiectul care ca scop stu­­di­erea relațiilor dintre stres, să­nă­­tatea fizică și psihică pentru studenții adulți, netradiționali, cu vârsta de peste 40 de ani. Solicitările psiho­sociale, starea fizică și cea psihică, rolurile sociale în care sunt angrenați acești studenți sunt factori suplimentari de stres, iar cercetările longitudinale și-au propus să studieze posibilele relații între acestea, procesele reglatorii care pot interveni și activa mecanismele de adaptare pentru integrarea în viața academică.  Proiectul este cu atât mai interesant cu cât universitățile devin mai deschise către nevoile studenților și pot găsi soluții transfor­mațio­nale pentru spațiul educațional oferit. Educația adulților (învățarea pentru întreaga viață) trece de la fi un deziderat la a fi o practică în câmpul de formare  educațional. Cercetarea realizată va contribui semnificativ la a analiza factorii care provoacă stres, precum și resursele utilizate pentru a face față nevoilor studenților adulți, netradiționali, în activitatea educațională din universitate.

 

Proiectul are o valoare adăugată pentru facultățile de Ştiințe ale Educației, deoarece există persoane care urmează cursurile de licență, master, conversie profesională sau cursuri de formare continuă fiind deja încadrați în sistemul de învățământ și care dovedesc că învățarea nu trebuie limitată la o anumită perioadă de timp, se arată într-un comunicat al USV.

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …