Monday , October 3 2022

Fabricile clandestine de tigari, monitorizate in Suceava de la inceputul anului

N Mircea L\z\reanu, septuagenarul care a oferit spa]ii pentru instalarea fabricilor [i pentru depozitarea tutunului, a fost pus `n libertate n Gheorghe Catargiu, intermediarul care a facilitat direc]ionarea c\tre Suceava a afacerii, a fost re]inut cu propunere de arestare

Mircea L\z\reanu, proprietarul spa]iilor `n care urma s\ fie amplasate fabricile clandestine de ]ig\ri `n Suceava a fost pus ieri `n libertate, dup\ audieri, de c\tre procurorii DIICOT bucure[teni. A fost re]inunt `n vederea arest\rii Gheorghe Catargiu, cel care a mijlocit afacerea prin care se preconiza instalarea noilor “investi]ii”.
Procurorii DIICOT au re]inut 17 dintre cele 60 de persoane audiate, în urm\ cu o zi, când au avut loc 46 de perchezi]ii în Bucure[ti [i loca]iidin nou\ jude]e, inclusiv Suceava,  într-un dosar în care se fac cercet\ri privind punerea în func]iune a mai multor fabrici ilegale de ]ig\ri.
Cei 17 suspec]i re]inu]i, printre care [i Gheorghe Catargiu,  au fost prezenta]i instan]ei de judecat\, ieri, cu propunere de arestare preventiv\. Ei sunt acuza]i de contraband\ cu produse accizabile cu tutun prin eludarea taxelor datorate bugetului de stat.
Potrivit probelor existente la dosar, cei 17 sunt suspecta]i c\ au introdus în România utilaje pentru fabricarea [i ambalarea ]ig\rilor, materie prim\ [i materiale aferente procesului de produc]ie, punând în func]iune mai multe fabrici ilegale de produc]ie a ]igaretelor contraf\cute.
Dou\ dintre acestea au ajuns la Suceava unde au g\sit [i spa]ii de amplasare, at=t pentru utilaje, c=t [i pentru depozitarea tutunului din care urmau s\ se fac\ ]ig\rile. Cel care a pus la dispozi]ie spa]iile este un  seputagenar  – Mircea L\z\reanu, patronul firmei DANICO IMPEX SRL, care de]ine mai multe asemea spa]ii `n I]cani [i `n zona industrial\ {cheia.
B\tr=nul a fost pus `n libertate pentru c\ nu s-a putut dovedi c\ el avea [tiin]\ despre scopul pentru care fuseser\ `nchiriate spa]iile pe care le de]ine.
N Instalarea fabricilor clandestine de ]ig\ri la Suceava, monitorizat\ `nc\ de la `nceputul anului
Ancheta în acest caz, derulat\ de procurorii Direc]iei de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat\ [i Terorism – Structura Central\, a vizat destructurarea unui grup infrac]ional organizat, format din 37 de persoane, cet\]eni români, moldoveni [i ucraineni, specializat în contrabanda cu produse accizabile cu tutun prin eludarea taxelor datorate bugetului de stat.
Învinui]ii au introdus în România utilaje pentru fabricarea [i ambalarea ]ig\rilor, materie prim\ [i materiale aferente procesului de produc]ie, [i au pus în func]iune mai multe fabrici ilegale.
În perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010, patru dintre liniile de producere [i ambalare ]igarete introduse în România au fost amplasate în vederea demar\rii produc]iei clandestine, în afara unui antrepozit fiscal, în urm\toarele loca]ii: localitatea Titu – jude]ul Dîmbovi]a, localitatea Tulghe[ – Hargita, Horezu – Vâlcea [i Preo]e[ti – Neam], aceasta din urm\ fiind mutat\ ulterior de c\tre membrii grup\rii în municipiul Suceava.
Luni, au fost efectuate 46 de perchezi]ii domiciliare, pe raza municipiului Bucure[ti [i a jude]elor Suceava, Vâlcea, Bac\u, Vaslui, Alba, Harghita, Ilfov, Gala]i, Ia[i, ocazie cu care au fost ridicate cinci utilaje de producere [i ambalare ]ig\ri (trei de la Harghita [i doi de la Suceava), o linie complet\ de produc]ie ]ig\ri (Vâlcea), cantitatea de 15 tone tutun, saci con]inând ]ig\ri Plugaru, 264.000 ]ig\ri Doina, 650.000 de timbre, blanchete, filtre, o factur\ de import linie de fabrica]ie ]ig\ri [i o [tampila având impresiunea Vama Ia[i.
În urma ac]iunii procurorilor DIICOT, trei fabrici clandestine de producere [i ambalare a ]ig\rilor contraf\cute au fost închise. Anterior, în 6 octombrie 2010, fabrica clandestin\ de la Titu a fost închis\, ocazie cu care s-au g\sit o instala]ie de producere [i ambalare ]igarete având pe flux tutun, cantitatea de aproximativ cinci tone de tutun vrac, 25.256 pachete de ]ig\ri marca Plugaru, hârtie pentru împachetat ]ig\ri – 108.000 buc\]i, timbre de marcare fiscale inscrip]ionate Republica Moldova, o ma[in\ manual\ pentru tocat tutun.
La sediul DIICOT au fost audiate, luni, 60 de persoane.
Cercet\rile au fost efectuate cu sprijinul informativ [i tehnic al SRI [i împreun\ cu ofi]eri de poli]ie din cadrul DCCO [i lucr\tori din cadrul ANV [i IJJ.
De re]inut c\ la nivelul jude]ului Suceava, ac]iunea a fost monitorizat\ `nc\ de la `nceputul acestui an de c\tre procurorii Serviciului Teritorial DIICOT `mpreun\ cu poli]i[tii Brig\zii de Combatere a Crimei Organizate Suceava. (N.R.)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …

No comments

  1. fratilor va zic eu ca la suceava dracii sunt dan popovici si alalalt bob.. vitalie si vlad grasu o fost saltati de militie din cauza lor si stau acum la zdup si doar pentru ca au vrut sa faca afaceri de afaceri in suceava cu tutun cu niste tovarasi sa va feriti de astia doi ca dracu de tamiie blea dan popovici si bob vor sa elimine concurenta