Tuesday , December 6 2022

Expozitii Internationale de arta la USV

Universitatea de Arte “George Enescu” din Ia[i `n parteneriat cu Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava [i Asocia]ia de Art\ “Nicolae Tonitza” (TAG) organizeaz\ `n zilele de 3 [i 4 iunie la universitatea sucevean\, dou\ expozi]ii interna]ionale de pictur\, “Visiting Art History 2011” [i “C\l\torie `n Univers”. Coordonatorul proiectului este lector univ. dr. Cristian Ungureanu. Cele dou\ expozi]ii cuprind aproximativ 50 de lucr\ri de art\ de mari dimensiuni, realizate de studen]ii universit\]ii ie[ene, ace[tia abord=nd, fa]\ de anul trecut, o serie de tematici noi.
Expozi]ia se afl\ la cea de-a doua edi]ie [i reprezin\ o reeditare a celei vernisate anul trecut c=nd s-au aniversat 150 de ani de la `nfiin]area `nv\]\m=ntului artistic superior iesean.
“Visiting Art History 2011” va fi inaugurat\ ast\zi, `ncep=nd cu orele 18:00 `n corpul A- Galeria de art\, iar “C\l\torie `n Univers” va fi disponibil\ publicului `ncep=nd de s\mb\t\, orele 11:00, la Observatorul Astronomic. (Adelina T.)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …