Tuesday , October 4 2022

Exercitiu practic de alarmare si interventie `n situatie de incendiu la USV

 
Mar]i, 1 noiembrie, între orele 9:00 [i 11:00, la Universitatea “{tefan cel Mare” va avea loc un exerci]iu practic de alarmare, evacuare [i interven]ie în situa]ie de incendiu. La ac]iunea pompierilor vor participa toate persoanele aflate în acel interval în incinta corpului E al Universit\]ii, respectiv personal didactic, personal didactic auxiliar, personal administrativ [i studen]i. Exerci]iul se va desf\[ura în prezen]a unui cadru al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” [i are în vedere urm\toarele obiective: descoperirea zonei în care s-a desf\[urat incendiul, alertarea persoanelor care execut\ interven]ia, alarmarea [i evacuarea tuturor personelor aflate în cl\dire la momentul respectiv, precum [i începerea ac]iunilor pentru lichidarea incendiului cu mijloacele tehnice disponibile, conform planului de interven]ie. (Adelina T.)
 

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …