Saturday , February 24 2024

Ex-politistul escroc, pus in libertate de Curtea de Apel

N Cristian Iordache a ie[it liber din boxa acuza]ilor dup\ aproape trei luni de arest n luni a fost pus `n libertate [i complicele s\u, Nicolae Mardare n Cristian Iordache este acuzat de s\v=r[irea infrac]iunilor de în[el\ciune, fals privind identitatea [i emiterea de cec-uri false n `mpreun\ cu Nicolae Gaby Mardare din F\lticeni [i Ovidiu Buznea din Podul Iloaiei – Ia[i, fostul poli]ist, pensionar la doar 33 de ani, a `n[elat o firm\ din Bucure[ti cu mai multe miliarde de lei vechi
Curtea de Apel Suceava a decis ieri admiterea recursului formulat de Cristian Iordache, fostul poli]ist din F\lticeni trimis `n judecat\ pentru în[el\ciune, fals privind identitatea [i emiterea de cecuri false [i a dispus punerea sa `n libertate dup\ ce, la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, Tribunalul Suceava dispusese p\strarea acestuia `n arest. Iordache se putea a[tepta, de altfel, la o solu]ie favorabil\, `n condi]iile `n care, cu o zi `nainte, un complice al s\u – Nicolae Mardare, aflat de asemenea `n arest preventiv, a fost pus `n libertate.
Cristian Mihai Iordache a fost trimis în judecat\ pentru în[el\ciune, constând în aceea c\, în calitate de administrator al SC Clody Design SRL F\lticeni, cu ocazia conven]iei încheiate cu Aldea Robescu, administrator al SC Euro Intercom Trading SRL Bucure[ti, în luna august 2009, Iordache a achizi]ionat m\rfuri în valoare de 206.056 lei, pentru care a emis o fil\ CEC în alb, precum [i zece bilete la ordin, în valoare total\ de 190.000 lei, care au fost refuzate la plat\ pe motiv lips\ disponibil, în condi]iile în care în contul societ\]ii inculpatului nu existau lichidit\]i la momentul conven]iei [i nici ulterior, inculpatul neavând disponibil bancar în perioada în care a desf\[urat activitatea infrac]ional\. Prejudiciul de 206.056,08 lei nu a fost recuperat.
Iordache mai este cercetat [i pentru emiterea unui cec c\ruia îi lipse[te unul din elementele esen]iale. În luna august 2009 Iordache a emis o fil\ CEC, l\sat\ în alb [i doar semnat\, c\tre SC Euro Intercom Trading SRL Bucure[ti – administrator Aldea Robescu. Fostul poli]ist mai este cercetat pentru în[el\ciune, constând în aceea c\ împreun\ cu Nicolae Gaby Mardare l-au indus în eroare pe Aldea Robescu, administrator al SC Euro Intercom Trading SRL Bucure[ti, achizi]ionând m\rfuri în numele SC Elpis Nazzinio SRL Valea Lupului, Ia[i, în valoare de 524.863 lei, pentru care au fost l\sate ca plat\ [apte file CEC, în valoare de 445.056 lei, emise de aceast\ din urm\ societate [i semnate de Ovidiu Daniel Buznea, care au fost refuzate la plat\ pe motiv de lips\ total disponibil. Prejudiciul de 524.863 lei nu a fost recuperat. Iordache a mai fost trimis în judecat\ [i pentru complicitate la fals privind identitatea, pentru c\, în data de 02.09.2009, acesta s-a prezentat împreun\ cu Nicolae Gaby Mardare la SC Euro Intercom Trading SRL Bucure[ti [i a avut cuno[tin]\ c\ acesta, potrivit unei în]elegeri anterioare între ei, s-a prezentat cu identitatea fals\ de Ovidiu Daniel Buznea [i cu calitatea fals\ de administrator al SC Elpis Nazzinio SRL Valea Lupului, Ia[i.
Nicolae Gaby Mardare, de 39 de ani, din F\lticeni, a fost trimis în judecat\ pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de fals privind identitatea [i în[el\ciune. Ovidiu Daniel Buznea, de 23 de ani, a fost trimis, de asemenea, în judecat\ pentru complicitate la în[el\ciune, constând în aceea c\, în calitate de asociat unic [i administrator al SC Elpis Nazzinio SRL Valea Lupului, a fost de acord ca Mihai Cristian Iordache s\ foloseasc\ filele CEC pe care le-a emis în numele societ\]ii sale, cunoscând c\ nu exist\ lichidit\]i în cont, ca modalitate de plat\ pentru achizi]ionarea de m\rfuri de la SC Euro Intercom Trading SRL Bucure[ti, cauzând astfel un prejudiciu de 524.863 lei, r\mas nerecuperat. De asemenea, a fost trimis în judecat\ [i pentru emiterea unui cec c\ruia îi lipse[te unul din elementele esen]iale. (Neculai RO{CA)

Vezi si

“Micii Luptători – Șansa la viață” – proiect de 700.000 de euro pentru dotarea a 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți la Maternitatea Suceava

Poate părea mult ca aproximativ 140 de mii de euro să fie dotările pentru un …