Tuesday , July 23 2024

Evolutia adolescentului roman, pusa in scena la Balul Bobocilor de la Colegiul National “Stefan cel Mare” (GALERIE FOTO)

De la dreapta la stanga, Bristena Mardare - MISS BOBOC 2010, Teodora Zahariuc - locul II, Patricia Mihai - Miss TuSiRomania, Maria Lionte - locul III si Diana Cerlinca - Miss Popularitate

candidatele la titlul de Miss Boboc [i-au f\cut intrarea pe scena îmbr\cate în uniforma de pionier, s\rind coarda [i juc=nd jocuri specifice copil\riei întregul bal s-a desf\[urat ca o paralela între adolescentul din trecut [i cel rebel [i nonconformist, de azi proba de aptitudini a fost destul de original\, candidatele opt=nd între dans, interpretarea unei melodii, recitare de poezie, dialog în engleza [i musicaluri Nightlosers a ridicat în picioare, la dans, to]i “[tefani[tii” din sala Bristena Mardare a fost desemnata Miss Boboc 2010, în aplauzele publicului, Teodora Zahariuc – locul II, Maria Lionte – locul III, Diana Cerlinca – Miss Popularitate, iar Patricia Mihai – Miss Tu{iRom=nia n

ALTE 228 DE FOTOGRAFII DE LA BAL AICI

La ceas aniversar, în s\pt\m=na care marcheaza cei 150 de ani de activitate la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava, a avut loc [i Balul Bobocilor 2010. Spectacolul pus în scena de “[tefani[ti” s-a ridicat la în\l]imea a[tept\rilor [i, chiar mai mult, a reliefat munca asidua pe care ace[tia au depus-o încep=nd cu luna august. F\ra emo]ii vizibile, hot\r=]i [i naturali, elevii de clasele a XI-a [i a XII-a au p\[it pe scena [i [i-au interpretat rolurile cu o non[alan]a demna de apreciat.

Candidatele la titlul de Miss Boboc si-au facut aparitia pe scena imbracate in uniformele pionerilor de pana in 1989
Zarva din sala arhiplina a Casei de Cultura a fost potmolita imediat ce, pe ecranul din st=nga scenei, a pornit difuzarea filmule]ului de intro în care erau prezenta]i organizatorii Balului Bobocilor 2010. Apoi [i-au f\cut intrarea pe scena candidatele la titlul de Miss Boboc, îmbr\cate în uniforma de pionier, s\rind coarda [i juc=nd jocuri specifice copil\riei. Pentru o sear\, “[tefani[tii” [i-au propus sa uite de criza [i de realitate [i sa fie doar adolescen]i.

Paralela între adolescentul din trecut [i cel rebel [i nonconformist, de azi

Trupa “Hell Alive” a înc=ntat privirile sutelor de spectatori cu un dans, dupa care a urmat o sceneta care a avut rolul de a puncta diferen]a dintre adolescentul din trecut [i cel rebel [i nonconformist, de azi. Interpretarea a fost f\ra cusur, replicile pline de umor iar ]inutele “actorilor” vorbeau de la sine.
Un moment care a fost realizat cu dedica]ie pentru directorul Colegiului “{tefan cel Mare”, prof. Dan Popescu, a constat în prezentarea solu]iilor pe care le-au g\sit “[tefani[tii” de clasa a XII-a pentru a purta sigla unit\]ii [i dupa ce vor absolvi liceul – o parada a modei care a cuprins pijamale, ]inute sportive, rochii de seara [i rochii de mireas\, toate cu sigla Colegiului.
O parte dintre elevii organizatori ai Balului
}inute de seara “Old Times” [i dansuri de societate, probe trecute cu brio de boboace
Proba de aptitudini a fost destul de original\, candidatele opt=nd între dans, interpretarea unei melodii, recitare de poezie, dialog în engleza [i musicaluri.
Urm\torul test la care au fost supuse candidatele l-a adus în prim plan, în aplauzele tuturor celor din sal\, pe directorul adjunct al Colegiului, prof. Gabriel Hacman. Acesta a împ\r]it c=te doua întreb\ri de cultura generala tuturor aspirantelor la titlul de Miss Boboc [i tot el a oferit r\spunsurile corecte, dupa ce fiecare dintre fete [i-a dat cu presupusul. “Unde a fost inventata [ampania?”, “C=t a durat r\zboiul de 100 de ani?”, “Care este cea mai r\sp=ndita pas\re?”, “Ce grosime are pielea hipopotamului?” etc., cu astfel de întreb\ri au fost provocate candidatele, r\spunsurile fiind gre[ite în totalitate, însa onestitatea lor a contat mai mult dec=t cuno[tin]ele de cultura general\.
Otilia Bruma a avut mare succes printre cei prezenti la Balul stefanistilor
În continuare, au evoluat pe scena talentele Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava, printre care [i Otilia Brum\, care a interpretat o serie de melodii foarte cunoscute în r=ndul adolescen]ilor, [i elevele C\t\lina [i Andra, una m=nuind cu mult talent chitara, cealalta etal=ndu-[i calit\]ile artistice de c=nt\rea]\.
Sub forma unei lec]ii de chimie, “[tefani[tii” au încercat sa prezinte publicului formula Adolescentului Ideal, un moment care a smuls p=na [i z=mbetul celui mai serios om din sal\. Proba de dans a respectat tiparul impus înca de la începutul evenimentului, candidatele evolu=nd în pa[i de dans modern [i de societate. Ultima prob\, cea a ]inutei de sear\, a fost adaptata temei balului, astfel ca boboacele au defilat pe scena în rochii “Old Times”.
Nightlosers a ridicat în picioare, la dans, to]i “[tefani[tii” din sal\
Juriul s-a retras apoi pentru a delibera, iar în acest timp trupa invitata pentru a marca acest eveniment, Nightlosers, a ridicat în picioare, la dans, to]i “[tefani[tii” din sal\.
Nightlosers a ridicat sala in picioare pe tot parcursul show-ului
Cu o interpretare de calitate, dupa o prezentare pe cinste f\cuta de profesorul Doru Popovici, Nightlosers [i-a g\sit un fan în fiecare elev al Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava. Ace[tia s-au ridicat de pe scaune, au dansat [i au c=ntat al\turi de cei de pe scena [i au savurat fiecare piesa [i fiecare sunet. La final, spre deliciul elevilor, a urcat pe scena “ve[nicul adolescent”, Doru Popovici, care a acaparat microfonul solistului [i a c=ntat, c=t a putut el de bine, c=teva versuri ale trupei mult îndr\gite. Tot înaplauzele puternice ale publicului au p\r\sit scena cei de la Nightlosers pentru a face loc juriului [i candidatelor care urmau a fi premiate.
Bristena Mardare – Miss Boboc 2010 al Colegiului “{tefan cel Mare”
Bristena Mardare - MISS BOBOC 2010
Mai înt=i a fost acordat trofeul Miss Tu{iRom=nia de c\tre managerul portalului, Ionu] Bejinariu. Acesta i-a revenit candidatei cu num\rul 5 – Patricia Mihai. Diana Cerlinc\, concurenta cu num\rul 8, a fost desemnata Miss Popularitate, locul III a fost ob]inut de concurenta cu num\rul 9, Maria Lionte, iar locul II l-a ocupat Teodora Zahariuc, cu num\rul 2 în concurs. Cea mai frumoasa eleva de clasa a IX-a de la Colegiul “{tefan cel Mare” Suceava, Bristena Mardare – num\rul 7 în concurs – a fost desemnata Miss Boboc 2010, în aplauzele publicului.
Dupa premiere [i o scurta [edin]a foto a boboacelor, “[tefani[tii” au pornit spre Babylon, unde au continuat petrecerea în stil propriu.
Pentru reu[ita de la Balul Bobocilor 2010 al Colegiului “{tefan cel Mare” Suceava au muncit circa doua luni de zile at=t elevi de clasa a XII-a [i a XI-a, c=t [i profesorii Simona Sofroni, Ramona Prodan, Adrian Fr=ncu [i Doru Popovici. (Oana PAULIUC)

Vezi si

LUME, LUME… HAI LA TÂRG! Peste 100 de meșteri populari vor fi prezenți în weekend la Muzeul Satului Bucovinean 

Muzeul Național al Bucovinei organizează și în acest an manifestarea de tradiție LUME, LUME… HAI …

No comments

  1. multumim frumos pt comentarii!

  2. a fost frumos balul. felicitari!

  3. Balul a fost ok. Missele au fost ok. Cuplul de prezentatori format din cele doua fete si acel baiat a fost ok, iar cel din fata si baiat mi;a placut mult :D.Decorul a fost ok. Popovici a fost super tare!