Saturday , July 20 2024

Evidenta Persoanelor se muta, luni, la Iulius Mall

N din cauza mut\rilor, ast\zi [i m=ine a fost sistat programul de lucru cu publicul de la actualul sediu n primarul Ion Lungu a spus c\ spa]iul din „Iulius Mall” va fi pus la dispozi]ie gratuit, iar Eviden]a Popula]iei va suporta numai costurile cu utilit\]ile

~ncep=nd de luni, 7 februarie, Biroul de Eviden]\ a Persoanelor Suceava se va muta „`n cas\ nou\”. Sediul acestei institu]ii aflat\ `n subordinea Prim\riei Suceava este, la ora actual\, `ntr-un imobil din zona Oituz iar de luni noul sediu va fi `n incinta Iulius Mall. Primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ mutarea Biroului de Eviden]\ a Persoanelor va avea loc `n 7 februarie [i, pentru c\ se mut\, Biroul nu va lucra cu publicul joi, 3 februarie [i vineri, 4 februarie. Primarul Ion Lungu a spus c\ spa]iul din „Iulius Mall” va fi pus la dispozi]ie gratuit, iar Eviden]a Popula]iei va suporta numai costurile cu utilit\]ile. La ora actual\, cei 10 angaja]i de la „Eviden]a Popula]iei” lucreaz\ `n condi]ii total improprii, `ntr-un sediu situat pe strada Oituz. Prim\ria a `ncercat de mai mult\ vreme ca s\ preia cl\direa unde este actualul sediul al Eviden]ei Popula]iei cu scopul declarat de a se face investi]ii `n reamenajarea acestui imobil. Pentru c\ un r\spuns favorabil de la Ministerul Administra]iei [i Internelor nu a fost dat c\tre Prim\rie, atunci Ion Lungu a luat `n calcul [i cealalt\ variant\ [i anume mutarea Eviden]ei Popula]iei la Iulius Mall, dup\ modelul unei structuri aflate `n subordinea Prefecturii, adic\ a Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere [i ~nmatricul\ri Vehicule ce [i-a mutat sediul de aproape doi ani la Iulius Mall. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …