Sunday , December 4 2022

Evaziune de 1,6 milioane de euro la un „papucar” din Vicov

în urma unor ample verific\ri, care au durat din noiembrie p=na în ianuarie, la trei firme ce au sediul social la aceea[i adresa din comuna Vicovu de Jos, av=nd obiect de activitate fabricarea înc\l]\mintei, comer]ul cu ridicata al înc\l]\mintei [i prest\ri de servicii în construc]ii [i, respectiv, comer] cu ridicata al înc\l]\mintei, Garda Financiara Suceava a stabilit o evaziune fiscala totala de 7,38 milioane de lei la firma de înc\l]\minte, administratorul a prezentat zece facturi emise în perioada 18 octombrie 2010 – 10 noiembrie 2010 const=nd în livrarea a 145.849 perechi de bocanci c\tre o firma din Germania, dar firma men]ionata î acte ca fiind cea care a transportat papucii neaga ca ar fi efectuat aceste transporturi n

Administratorul unor firme de produc]ie înc\l]\minte cu sediul în comuna Vicovu de Jos este cercetat penal dupa ce comisarii financiar suceveni au stabilit ca societatea pe care o conduce a adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,6 milioane de euro. Conform unui comunicat al G\rzii Financiare Suceava, din luna noiembrie [i p=na în luna ianuarie s-au efectuat mai multe verific\ri la trei firme ce au sediul social la aceea[i adresa din comuna Vicovu de Jos, av=nd obiect de activitate fabricarea înc\l]\mintei, comer]ul cu ridicata al înc\l]\mintei [i prest\ri de servicii în construc]ii, [i respectiv comer] cu ridicata al înc\l]\mintei.
Comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava, Ionu] Vartic, a explicat ca în condi]iile în care toate cele trei firme aveau gestiune comun\, materiile prime, produsele finite [i m\rfurile fiind depozitate în aceea[i loca]ie, comisarii financiari au inventariat stocurilor simultan pentru cele trei societ\]i.
La toate cele trei firme au fost calculate prejudicii aduse bugetului de stat în suma totala de 7,38 milioane de lei, iar cea mai mare evaziune fiscala a fost înregistrata la produc\torul de înc\l]\minte din Vicovu de Jos, în suma de 6,89 milioane de lei, echivalentul a nu mai pu]in de 1,6 milioane de euro. La cea de-a doua societate s-a g\sit, în urma controlului comisarilor financiari, o evaziune de circa 450 de mii de lei iar pentru cea de-a treia, cunantumul evaziunii fiscale stabilit în urma verific\rilor G\rzii Financiare a fost stabilit la suma de 237 de mii de lei.
La firma de înc\l]\minte au rezultat diferen]e în minus, considerate ca fiind livr\ri de produse finite [i materii prime în valoare de 578.000 de lei, pentru care nu s-a înregistrat Taxa pe Valoarea Ad\ugata (TVA) în suma de 138.817 de lei. Administratorul a prezentat zece facturi emise în perioada 18 octombrie 2010 – 10 noiembrie 2010 const=nd în livrarea a 145.849 perechi de bocanci c\tre o firma din Germania, în valoare totala de 28,14 milioane de lei, dar nu a prezentat [i alte documente referitoare la aceste tranzac]ii, dupa cum a spus Ionu] Vartic. La rubrica privind expedi]ia era men]ionat un transportator din jude]ul Ilfov care în urma efectu\rii verific\rilor nu a recunoscut ca ar fi efectuat aceste transporturi, a explicat [eful G\rzii Financiare Suceava, ad\ug=nd ca produc\torul de papuci din Vicovu de Jos nu a colectat TVA în suma totala de 6,75 milioane de lei.
La cea de-a doua firm\, al c\rui obiect de activitate este comer]ul cu ridicata al înc\l]\mintei [i prest\ri servicii în construc]ii, comisarii financiari au g\sit diferen]e în minus despre care s-a considerat ca ar reprezenta livr\ri de m\rfuri în valoare de 850.000 de lei, neînregistr=ndu-se TVA în suma de aproape 195.000 de lei. În anul 2009 firma a realizat lucr\ri de construc]ii nefacturate beneficiarilor pentru care a înregistrat cheltuieli de 1,325 milioane de lei, prejudiciul adus bugetului de stat fiind, dupa cum a fost stabilit de Garda Financiar\, de 256.880 de lei.
La cea de-a treia firma care are ca obiect de activitate comer]ul cu ridicata al înc\l]\mintei, Garda Financiara a constatat diferen]e în minus în gestiune, care au fost considerate livr\ri de m\rfuri, în valoare totala de 973.561 de lei, prejudiciul calculat fiind de 237.440 de lei. Comisarii financiari au aplicate sechestre asigur\torii pe conturile bancare [i pe bunurile aflate în patrimoniul celor trei firme în vederea recuper\rii prejudiciilor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …

No comments

  1. Domnule Dan Pricope, trebuia sa mentionezi toate detaliile despre acest “Papucar” din Vicov.
    Aceasta firma se afla in Vicovu de Jos si produce incaltaminte pentru armata iar restul fabricilor de incaltaminte se afla in Vicovu de Sus.