Friday , May 24 2024

Europarlamentarul Petru Luhan a impartit cadouri copiilor de la gradinite din judet

Ieri, europarlamentarul Petru Luhan a participat la mai multe serb\ri organizate la diferite gr\dini]e din jude]ul Suceava pentru a oferi copiilor cadouri de Cr\ciun. Un prim pas a fost f\cut, ieri, de europarlamentarul democrat liberal la Gr\dini]a din Obcine unde a fost organizat un spectacol pentru dou\ din grupele de copii de la gr\dini]a respectiv\. Gr\dini]a respectiv\ este una din cele mai bine utilate din municipiul Suceava, fiind, de altfel, una din cele mai noi cl\diri din ora[ `n care func]ioneaz\ o unitate de `nv\]\m=nt. Petru Luhan mersese la gr\dini]a respectiv\ [i a asistat, al\turi de p\rin]ii copiilor, la tot programul artistic pentru care educatoarele [i micu]ii au muncit foarte mult. „Un program artistic extraordinar de frumos, care m-a `nc=ntat. M-a bucurat nespus. Nu am venit la copii cu m=na goal\. Mo[ Cr\ciun le-a adus cadouri copila[ilor. Au fost superbi, au `nv\]at extraordinar de bine poeziile [i au c=ntat foarte frumos c=ntecele, pe un ton pl\cut [i au meritat toate cadourile”, a spus Petru Luhan. De men]ionat c\ pe l=ng\ gr\dini]a din Obcine, Petru Luhan a mai vizitat, `n cursul zilei de ieri, [i alte gr\dini]e cum ar fi una de la Gura Humorului. (D.P.)

Vezi si

Flutur anunță proiectul „Adâncata la Autostradă”. Primarul Cucu – un campion care a schimbat din temelii fața comunei

Un regal la Adâncata, cum era de așteptat în comuna campionului Viorel Cucu. Sute de …