Tuesday , December 6 2022

Este ciudat ca în 2011 carutele sa fie principal generator de accidente

N apreciaz\ directorul adjunct al Direc]iei Poli]iei Rutiere din IGPR, comisar [ef Marian Mo]oc

 
Directorul adjunct al Direc]iei Poli]iei Rutiere din IGPR, comisar [ef Marian Mo]oc, a declarat, miercuri, la Suceava, c\ nu este normal ca în 2011 s\ circule c\ru]e pe drumuri na]ionale [i europene, iar mai mult, în jude]ul Vasului c\ru]ele reprezint\ principala cauz\ a accidentelor rutiere.
Mo]oc a spus, într-o conferin]\ de pres\, c\ Poli]ia Rutier\ î[i propune s\ diminueze cât mai mult circula]ia c\ru]elor pe drumurile na]ionale [i europene.
“Este ciudat, dar la nivel na]ional avem un jude] unde principala cauz\ generatoare de accidente o reprezint\ conduc\torii de atelaje [i atelajele care se afl\ pe drumurile na]ionale [i europene în 2011”, a spus comisarul [ef, care a precizat c\ face referire la jude]ul Vaslui.
El a ar\tat c\ în celelalte jude]e cauzele generatoare de accidente sunt viteza sau pietonii.
“Este pu]in aberant ca în 2011 s\ ai c\ru]\ pe drumuri europene sau na]ionale”, a mai spus directorul adjunct al Poli]iei Rutiere.
El consider\ c\ trebuie s\ fie adoptate m\suri la nivel teritorial pentru amenajarea de drumuri pentru acest tip de vehicule.
Mo]oc a mai ar\tat c\ circula]ia c\ru]elor în unele municipii este statuat\, în condi]iile în care autorit\]ile locale percep taxe pentru ca atelajele s\ circule prin localitate.
Directorul adjunct al Direc]iei Poli]iei Rutiere din IGPR a mai spus c\ în acest domeniu trebuie “interven]ie [i ac]iune”, recunoscând c\ un element care contribuie la aceast\ situa]ie este [i pasivitatea poli]i[tilor.
“Suntem con[tien]i c\ nu putem s\ elimin\m toate c\ru]ele, dar m\car s\ diminu\m num\rul lor”, a spus Mo]oc, precizând c\ sunt c\utate [i solu]ii legislative. (O.S.)
 

Vezi si

Global Design a sărbătorit 20 de ani de activitate

Joi, 1 decembrie 2022, Global Design a sărbătorit 20 de ani de activitate, împreună peste …

No comments

  1. Mai mult . Carutele fac pagube imense la covorul asfaltic . Adica potcoavele cailor care efectiv cioplesc asfaltul , lucru simplu de constatat de fiecare din noi daca ne uitam cu oarece atentie la carosabil . Nu mai vorbesc de balegar care si el distruge asfaltul si murdareste marcajele .