Sunday , May 26 2024

Erste vrea sa participe la proiecte de investitii in Suceava

Vicepresedintele Vasile Ilie a declarat ca specialistii Erste vor analiza variante de modernizare pentru aeroport si Spitalul Judetean
N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a avut o `ntrevedere `n ora[ul austriac Salzburg cu directorul grupului de finan]are a infrastructurii [i sectorului public din Erste Bank, Werner Weiss Raabl, iar acesta din urm\ va reveni la Suceava cu o echip\ de speciali[ti `n diverse domenii care s\ analizeze mai `n detaliu oportunit\]ile de investi]ii de pe plan local
Erste Bank este interesat\ s\ participe la unele proiecte ale autorit\]ilor din Suceava, precum construc]ia de microhidrocentrale [i modernizarea spitalului jude]ean [i a aeroportului, a declarat, mar]i, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie. El s-a `nt=lnit la Salzburg cu directorul grupului de finan]are a infrastructurii [i sectorului public din Erste Bank, Werner Weiss Raabl, care a vizitat la mijlocul lunii august mai multe obiective din jude]ul Suceava `n vederea analiz\rii oportunit\]ilor de investi]ii.
Oficialul Erste va reveni, peste dou\ s\pt\m=ni, cu o echip\ de speciali[ti pe proiecte ai b\ncii, a declarat Vasile Ilie. El a spus c\ adoptarea legii parteneriatului public privat face ca aceast\ colaborare `ntre autorit\]ile sucevene [i Erste Bank s\ fie „mai intens\ [i mai la obiect”. „Lucrurile se `ndreapt\ pe un drum bun [i exist\ condi]iile s\ punem `n practic\ proiectele convenite la vizita din Suceava. Dumnealor vin cu speciali[ti pentru fiecare domeniu `n parte care trebuie s\ constate la fa]a locului ce investi]ii ar putea fi avantajoase. Nu s-a pus problema unor anumite sume de bani, ci mai `nt=i speciali[tii ce vor fi trimi[i de Erste Bank la Suceava vor trebui s\ analizeze precis situa]ia pentru ca, ulterior, lucrurile s\ poat\ evolua `ntr-o direc]ie pe care noi sper\m c\ va fi pozitiv\”, a spus Vasile Ilie. Vicepre[edintele CJ Suceava a ]inut s\ sublinieze c\ speciali[tii care vor veni `mpreun\ cu oficiali ai Erste Bank sunt dintre cei mai bine preg\ti]i [i vor analiza variante de modernizare pentru aeroport [i spital, cum ar fi, spre exemplu, probleme legate de dot\ri cu aparatur\ sau cele privind sec]ia de cardiologie. (D.P.)

Vezi si

Candidații PNL pentru primăriile Vulturești, Dolhești, Horodniceni și Drăgoiești, lansați sâmbătă de Gheorghe Flutur și lideri liberali suceveni

Sâmbătă, Gheorghe Flutur, președintele PNL Suceava, a continuat maratonul de întâlniri cu alegătorii din județ, …