Friday , December 9 2022

Elita scolara suceveana – premiata, duminica, la Gala Olimpicilor Suceveni

~n cadrul ceremoniei vor fi s\rb\tori]i 159 de elevi premia]i la faza na]ional\ [i interna]ional\ a olimpiadelor [colare
Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava organizeaz\ duminic\, 19 aprilie, `ncep=nd cu orele 10:00, cea de-a treia edi]ie a Galei Olimpicilor Suceveni, `n cadrul c\reia laurea]ii olimpiadelor na]ionale [i interna]ionale ai acestui an vor fi celebra]i `ntr-un cadru festiv, la Complexul “Conacul Domnesc” din {cheia, `n Sala Polivalent\. Gala Olimpicilor Suceveni se desf\[oar\ sub semnul valorii, tradi]iei [i s\rb\torii, devenind un eveniment anual de recunoa[tere [i recompens\ a performan]elor [colare din jude]ul nostru.
Scopul manifest\rii este s\rb\torirea celor 159 de elevi premia]i la faza na]ional\ a olimpiadelor [colare din acest an, împreun\ cu profesorii îndrum\tori, directorii unit\]ilor [colare din care provin, inspectori [colari, reprezentan]i ai comunit\]ilor jude]ene [i locale, personalit\]i politice, oameni de cultur\, reprezentan]i ai mediului de afaceri [i mass-media. „Ca noutate, pe l=ng\ premierea elitei [colare sucevene, la edi]ia de duminic\ sunt invita]i [i profesori pensiona]i care, de-a lungul carierei lor didactice,  au preg\tit elevi cu performan]e deosebite”, a precizat inspectorul general al I{J Suceava, Petru Carcalete. Elevii olimpici vor primi medalii inscrip]ionate cu însemnele evenimentului. P\str=nd tradi]ia edi]iilor anterioare, participan]ii vor putea urm\ri un program cultural, organizat cu prilejul evenimentului.
N elev sucevean, calificat `n lotul na]ional al Olimpiadei Balcanice de Informatic\
Elevul Mihai Calancea de la Colegiul Na]ional „Eudoxiu Hurmuzachi” din R\d\u]i, a reu[it dup\ sus]inerea probelor de baraj, s\ se califice în lotul ce va reprezenta România la Olimpiada Balcanic\ de Informatic\, ce va avea loc `n perioada 3-10 iulie 2011, la Bistri]a N\s\ud.
Elevul a reu[it s\ se califice `n lotul na]ional `n urma unei perioade de preg\tire ce s-a desf\[urat la Arad, sub `ndrumarea prof. Antoneta L\z\rescu. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …