Tuesday , January 31 2023

Elevul care a `ncercat sa jefuiasca o banca, eliberat de judecatori

Constantin Marincean, elevul de 17 ani care a `ncercat s\ jefuiasc\ o banc\ din Vatra Dornei, este liber s\ mearg\ la [coal\ dup\ ce Tribunalul Suceava a respins recursul formulat de Parchetul de pe l=ng\ judec\toria Vatra Dornei
Autorul jafului ratat de la o banc\ din Vatra Dornei a fost eliberat de magistra]ii suceveni, dup\ ce ieri recursul Parchetului `mpotriva respingerii m\surii de prelungire a duratei arest\rii preventive nu a fost admis. La [edin]a de ieri, avocatul lui Marincean a scos `n eviden]\ faptul c\ acesta este un copil deosebit [i c\ incidentul produs la sf=r[itul lunii septembrie este doar o fapt\ izolat\. Elevul de doar 17 ani, care probabil s-a uitat probabil prea mult la filme [i a crezut c\ poate jefui o banc\, are rezultate foarte bune la `nv\]\tur\ [i este olimpic la matematic\, sau cel pu]in a[a a ar\tat ap\r\torul `n cursul [edin]ei de ieri. Acesta a declarat `n fa]a instan]ei c\ regret\ amarnic fapta comis\ [i le-a cerut judec\torilor s\ fie cercetat `n stare de libertate pentru a putea merge la [coal\.
T=n\rul “gangster” este elev la liceul teoretic Ion Luca din municipiul Vatra Dornei [i la sf=r[itul lunii septembrie [i-a pus un fes de culoare `nchis\ pe cap dup\ care a intrat `ntr-o banc\ din ora[ul-sta]iune cu inten]ia de a sustrage bunuri. El a `ncercat s\ amenin]e lucr\torii din incint\ cu un cu]it, `ns\ agentul de paz\ din unitatea bancar\ nu s-a l\sat intimidat [i a intervenit imediat, c\ut=nd s\-l loveasc\. Surpins de reac]ia agentului de paz\, tân\rul a fugit din incint\, în spa]iul numit “Ruc\r”, din spatele cl\dirii. În zona respectiv\ s-au deplasat mai multe echipaje de Poli]ie, care la scurt timp au reu[it s\-l identifice [i s\-l re]in\ pe adolescent. ~n prezent, Constantin Marincean este cercetat `n stare de libertate pentru tentativ\ la infrac]iunea de tâlh\rie. (P.B.)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …