Sunday , February 5 2023

Elevii suceveni, fruntasi la concursurile de matematica

~n perioada 11-14 noiembrie 2010 a avut loc la Colegiul Na]ional „Ferdinard I”, din Bac\u edi]ia a XI-a a Concursului na]ional de matematic\ [i fizic\ „Vr=nceanu Procopiu”, concurs nominalizat `n calendarul concursurilor [colare al Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS) pentru anul 2010. Concursul a fost destinat elevilor din clasele IX-XII [i a constat `n dou\ probe scrise. Prima prob\ a constat `n dou\ probleme de matematic\ [i dou\ de fizic\ din programa de liceu aferent\ candidatului, iar la a doua prob\ elevul a avut posibilitatea de a opta pentru matematic\ sau fizic\, problemele fiind din programa pentru olimpiada intern]ional\. Din jude]ul Suceava a participat un lot format din patru elevi, care au fost distin[i cu premii sau men]iuni la olimpiadele (de matematic\ sau fizic\) din anul [colar precedent. La acest concurs, jude]ul Suceava a ob]inut dou\ distinc]ii: un premiul III [i o men]iune. Premiul III i-a revenit lui Eugen Tudor Pahomi de la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” Suceava, elev `n clasa a XI-a, iar men]iunea a ob]inut-o Ionel Mur\ra[u, elev `n clasa a XII-a la Colegiul Na]ional „Nicu Gane” din F\lticeni.
Totodat\, `n intervalul 12-14 noiembrie a avut loc [i Concursul Interjude]ean „Petru Moro[an-Trident”. Acest concurs a fost organizat de c\tre Colegiul Na]ional „Gheorghe Munteanu-Murgoci” [i Revista de Matematic\ din Br\ila „Trident” `n parteneriat cu ISJ Br\ila, Societatea de {tiin]e Matematice din Rom=nia-filiala Br\ila, Colegiul Na]ional „Nicolae B\lcescu” [i Colegiul Economic „Ion Ghica” din Br\ila. Cea de-a VIII-a edi]ie a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „Petru Moro[an-Trident” a fost adresat elevilor din clasele V-VIII [i IX-XII (programele M1 [i M2). Au participat 800 de elevi din zece jude]e [i anume: Br\ila, Gala]i, Suceava, Vrancea, Ia[i, Vaslui, D=mbovi]a,V=lcea,Constan]a [i Bac\u. Lotul sucevean a ob]inut trei premii I, marele premiu pentru gimnaziu [i nou\ men]iuni. Astfel, premiul I [i Marele premiu pentru gimnaziu a fost ob]iunut de Lucian Bicsi, elev `n clasa a VIII la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, iar celelalte dou\ premii I au fost ob]inute de Diana Mihalela Am\rculesei, din clasa a X-a [i Maria Moisuc din clasa a XI-a, ambele eleve la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”. ~n acela[i timp, cele nou\ men]iuni sunt ob]inute tot de elevi ai Colegiului Na]ional „{tefan cel Mare”. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Preotul Cătălin Moroșan, din Gura Humorului, care slujește în Arhiepiscopia Tomisului, se află de câteva zile în stare critică la ATI la Constanța

Părintele, în vârstă de doar 30 de ani, tată a doi copii, este originar din …