Monday , May 27 2024

Elevii Scolii Nr.8 Suceava au plantat 200 de puieti in padurea Zamca

~n cadrul proiectului „Verdele `nseamn\ via]\”, realizat printr-un Parteneriat de Educa]ie ecologic\ `ntre Direc]ia Silvic\ Suceava, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava, Complexul Muzeal Bucovina, Eco-{coala cu clasele I-VIII Nr.1, Alexandru Ioan Cuza F\lticeni [i {coala cu clasele I-VIII Nr.8 Suceava, av=nd ca obiectiv con[tientizarea elevilor privind importan]a p\durilor [i a zonelor verzi, elevii clasei a III- a B de la {coala Nr.8 Suceava, `nso]i]i de `nv\]\toarele Oana Guri]\ [i Adriana Muntean, dar [i de c\tre domnul p\durar Radu Stoleriu, de la Ocolul Silvic P\tr\u]i au desf\[urat, pe data de 12 noiembrie 2010, o activitate de `mp\durire `n p\durea Zamca. Ajun[i la fa]a locului, elevii acestei [coli au fost instrui]i asupra felului `n care se planteaz\ un puiet. Pe o suprafa]\ de patru ari, erau f\cute g\uri aliniate `n care urmau s\ fie planta]i cei 200 de puie]i de stejar, paltin [i salc=m. Micii „silvicultori” au fost entuziasma]i [i energici, deoarece au sim]it c\ creeaz\ noi vie]i `n p\dure [i c\ ceilal]i copaci le mul]umesc c\ le-au mai plantat ni[te fra]i. ~n acela[i timp, ei au fost motiva]i c\ eforturile depuse de ei nu sunt zadarnice, ci c\ munca lor va contribui la o via]\ mai curat\ [i mai s\n\toas\. Copiii, plin de bucurie [i impresiona]i de ceea ce au realizat, au hot\r=t s\ ecologizeze zona [i s\ planteze [i al]i puie]i `ntr-o alt\ activitate extracurricular\. Pentru munca depus\, copiii au fost recompensa]i, p\durarul Stoleriu delect=ndu-i cu cozonaci [i suc. Aceast\ activitate demarat\ prin proiectul „Verdele `nseamn\ via]\” a fost realizat\ cu ajutorul [efului Biroului Regenerarea P\durilor de la Direc]ia Silvic\ Suceava, domnul inginer Dorin Strugariu [i [eful Ocolului Silvic P\tr\u]i, Nicolae Andronic. (Iuliana ILCU)

Vezi si

FOTO – Lucian Harșovschi, detalii despre cum va arăta Aquapark-ul Sucevei. “După 9 iunie, vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru acest oraș pe care îl numim acasă”

Viceprimarul Lucian Harșovschi, candidatul PNL pentru fotoliul de primar al Sucevei,  a oferit detalii despre cum va …