Friday , March 1 2024

Locuintele de pe zeci de strazi din Suceava nu vor fi alimentate cu apa `n urmatoarele trei zile

Vara `ncepe la Suceava cu o oprire de propor]ii a furniz\rii apei potabile pe zeci de str\zi, `n mare parte din centru, dar nu numai n `nt=rzierile de la programul ISPA [i graba de a recupera din urm\ lucr\rile care ar fi trebuit s\ fie realizate p=n\ acum vor `ntrista [i mai mult mii [i mii de suceveni care pe o vreme c\lduroas\ nu vor avea pic de ap\ la robinete

S\pt\m=na aceasta, furnizarea apei va fi sistat\ temporar pe numeroase str\zi din municipiul Suceava, `ndeosebi din zona central\, c=teva zone din cartierul Burdujeni, cartierul George Enescu dar [i `n comuna Ipote[ti. Cauza acestei opriri care va afecta, de mar]i p=n\ joi, mii de suceveni o reprezint\ lucr\rile la proiectul ISPA de reabilitare a sistemelor de ap\ [i de canalizare `n mai multe zone ale municipiului re[edin]\ de jude]. Mai exact, este vorba de `nt=rzierile la acest program.
Potrivit unui comunicat al SC ACET SA Suceava, mar]i, 31 mai, `ntre orele 05.00 [i 20.00, apa va fi oprit\ la Blocul L1 de pe M\r\[e[ti, pe strada Universit\]ii, pe strada Cuza Vod\, de la intersec]ia cu Calea Burdujeni p=n\ la ie[irea din ora[ spre Boto[ani, [i pe strada Eroilor. Acesta este doar `nceputul m\surilor luate de ACET pentru `nclouirea unor conducte.
Ele vor continua [i `n prima zi de var\ care, pentru Suceava, debuteaz\ cu o oprire de propor]ii a furniz\rii apei potabile. Astfel, miercuri, 1 iunie, `ntre orele 03.00 [i 20.00, nu vor avea ap\ la robinete consumatorii „ACET” din comuna Ipote[ti, cei de pe bulevardele 1 Decembrie 1918 [i 1 Mai, [i cei de pe str\zile Pictor {erban Rusu Arbore, Serelor, Bradului, [tefan cel Mare, Ana Ip\tescu, Alexandru cel Bun, {tefan Dracinschi, Doamna Maria Voichi]a, Eudoxiu Hurmuzachi, {tefan Tom[a, Tipografiei, Samuil Isopescu [i Tudor Vladimirescu. De asemenea, `n aceea[i zi [i `n acela[i interval orar, f\r\ ap\ vor mai r\m`ne abona]ii de pe str\zile Ion Gr\mad\, Ion Vod\ Viteazul, Cire[ilor, Iancu Flondor, Mitropoliei, Parcului, Br\detului, Izvoarele Cet\]ii, {tef\ni]\ Vod\, Luca Arbore, Cet\]ii, Mir\u]i, Gr\dinilor, Petru Mu[at, Tudor {tefaneli, Mihai Viteazul, Anastasie Crimca, Trandafirilor, Republicii, Vasile Bumbac, Sublocotenent Alexandru Ienceanu, Aleea Nucului, Ciprian Porumbescu, Nicolae B\lcescu, Drago[ Vod\, Armeneasc\, Ion Creang\, Petru Rare[, Curtea Domneasc\, Dimitrie Onciul, Pl\ie[ilor, Meseria[ilor, Prunului, Dimitrie Dan, George Co[buc, Cern\u]i, Solidarit\]ii, Teodor Robeanu, {tefan {tefureac, Semicercului, {ipotului, Izvoarelor, Platoului, T\b\carilor, Mihail Sadoveanu, Mircea {eptilici [i Nicolae Labi[.
Totodat\, `n cursul zilei de joi, 2 iunie, al]i suceveni vor fi neferici]i pentru c\ vor trebui s\ se descurce, aproape toat\ ziua, f\r\ ap\ potabil\. Astfel, `ntre orele 05.00 [i 20.00, furnizarea apei va fi oprit\ pe str\zile Zorilor, Laz\r Vicol, Luceaf\rului, Calea Obcinilor, Bulevardul George Enescu, Aleea Jupiter [i Aleea Lalelelor.
De men]ionat c\ `n zilele `n care se va sista furnizarea apei potabile la blocurile de locuin]e vor fi afectate [i institu]iile publice, dar [i punctele termice. Din aceast\ cazu\, locuin]ele arondate la punctele termice unde se va opri alimentarea cu ap\ potabil\ nu vor beneficia nici de ap\ cald\ menajer\. (D.P.)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …