Wednesday , January 26 2022

Elevii navetiști beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport. Actele necesare

Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în anul școlar 2021-2022, se face conform O.U.G nr. 50 din 16 iunie 2021 și a Ordinului Ministerului Educației nr. 4.426/2021. Actele necesare pentru avans și justificarea avansului sunt o cerere tip, copia după buletin a elevului, abonamentul în original însoțit de bon fiscal și factură fiscală și un extras de cont.

Decontarea cheltuielilor de transport se efectuează de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat până la data de 15 a lunii curente, pentru luna precedentă. Pentru luna septembrie, respectiv începutul anului școlar, sumele se acordă în avans în primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare. Abonamentele elevilor pentru decont vor fi centralizate de diriginți pe bază de borderou și depuse la contabilitate până pe data de 5 a lunii următoare.

Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.

Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Nu se decontează abonamente în perioada vacanţelor și în zilele libere legale.

Avansul se justifică, în luna următoare, pe baza documentelor care atestă efectuarea transportului. Se poate acorda un nou avans numai după justificarea celui primit. (O. N.)

 

Vezi si

Preocupări pe latura socială în cadrul bugetului local al Sucevei

Pentru a putea acorda sprijin financiar la un număr cât mai mare de persoane, municipalitatea …