Tuesday , March 5 2024

Elevii din 21 de scoli vor avea cursuri suspendate pe perioada sarbatorilor pe stil vechi

Un num\r de 21 de unit\]i de înv\]\mânt din jude]ul Suceava au solicitat Inspectoratului [colar s\ aprobe anumite modific\ri în structura anului [colar ce vizeaz\ suspendarea cursurilor pentru una sau dou\ zile pentru ca elevii s\ petreac\ s\rb\torile de iarn\ pe stil vechi, dup\ Calendarul Iulian.
Purt\torul de cuvânt al ISJ Suceava, Lauren]a Hacman, a declarat, mar]i, c\ 21 de [coli [i licee din diferite zone ale jude]ului Suceava au depus cereri la ISJ pentru a fi aprobate anumite modific\ri în structura anului [colar, respectiv suspendarea cursurilor pentru una sau dou\ zile, cu recuperarea ulterioar\ a orelor, pentru ca elevii acestor unit\]i, care sunt ortodoc[i de rit vechi, s\ poat\ petrece s\rb\torile în familie.
Hacman a spus c\ solicit\rile au fost aprobate în prealabil de Consiliile Profesorale [i de Administra]ie ale [colilor ar\tând c\ potrivit articolului 8 din Regulamentul de organizare [i func]ionare a unit\]ilor din înv\]\mântul preuniversitar suspendarea cursurilor [colare pe o perioad\ determinat\ se poate face, dar cu recuperarea ulterioar\ a cursurilor.
Ea a precizat c\ ISJ Suceava a aprobat cererile înaintate de cele 21 de unit\]i de înv\]\mânt sucevene.
Biserica Ortodox\ de Stil Vechi din România are o mitropolie autonom\ cu sediul la Sl\tioara în comuna sucevean\ Râ[ca. (O.S.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …