Sunday , October 2 2022

Elena din H=rtop, miza unui mic razboi `ntre curtezani, s=mbata noapte

Gelozia a lovit `n noaptea de s=mb\t\ spre duminic\ [i `n comuna H=rtop. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei de Poli]ie Rural\ Preute[ti au fost sesiza]i duminic\ sear\ prin 112 despre faptul c\ în comuna Hîrtop, dou\ persoane se bat în fa]a locuin]ei Gabrielei B.. Din cercet\rile efectuate de echipa operativ\, s-a stabilit c\ în jurul orei 11.30, Florin Lungu, de 35 ani, din municipiul Suceava, împreun\ cu Cristian A., de 33 ani, din comuna R\d\[eni, s-au deplasat cu autoturismul – un Opel,  la Elena Aelenei, din comuna Hîrtop.  Aici l-au g\sit pe Cornel Br\neanu, de 28 ani, din localitate pe care l-au luat la `ncins. Au lovit [i autoturismul acestuia dar Cornel Br\neanu nu s-a l\sta mai prejos [i a chemat în ajutor pe fratele s\u, Ionel Br\neanu, de 39 ani [i împreun\ au pus m=na pe ni[te pari cu care i-au luat la `ncins pe Florin Lungu [i Cristian A., dup\ care au lovit [i autoturismul cu care veniser\ cei doi, dinstrug=nd oglinzile retrovizoare. Cercet\rile sunt continuate fa]\ de cei patru indivizi sub aspectul comiterii infrac]iunilor de „lovire sau alte violen]e” [i „distrugere”, urmând s\ se dispun\ procedural. Ca [i `n cazul detaliat anterior, conflictul a plecat de la gelozia manifest\ a celor exponen]i ai dramei, Cornel Br\neanu, localnic din H=rtop neput=nd accepta ca un individ din alt\ localitate s\ cucereasc\ o fat\ din satul s\u, pentru care mai are [i ceva sentimente [i Florin Lungu din Suceava care [i-a g\sit, se pare, un loc mai larg `n inima tinerei Elena Aelenei. (N.R.)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …