Sunday , December 4 2022

EGGER Radauti a obtinut certificarea ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu

Certificarea pentru Sistemul de Management de Mediu confirm\ politica companiei în ceea ce prive[te protec]ia mediului
Potrivit unui comunicat de pres\ transmis de investitorul austriac EGGER, `n februarie 2011, la fabrica din R\d\u]i a avut loc un audit integrat pentru sistemele de certificare ISO 14001 [i ISO 9001, realizat de c\tre firma Quality Austria, care a decis s\ ofere certificarea ISO 14001 pentru fabrica din R\d\u]i [i a reînnoit certificarea ISO 9001 pentru Managementul Calit\]ii.
ISO 14001 este un standard recunoscut la nivel global care specific\ cerin]ele pentru un Sistem de Management al Mediului (EMS) eficient. Scopul acestui standard este de a ajuta toate tipurile de organiza]ii s\ implementeze tehnologii pentru protec]ia mediului, prevenirea polu\rii [i pentru îmbun\t\]irea performan]elor ecologice. EGGER R\d\u]i a primit prestigioasa acreditare ISO 14001, ceea ce ilustreaz\ angajamentul actual [i viitor pentru minimizarea impactului asupra mediului. Standardul interna]ional ISO 14001 prevede atât un model pentru optimizarea managementului de mediu cât [i directive pentru a garanta faptul c\ firma minimizeaz\ eficient posibilele efecte negative asupra mediului prin prisma activit\]ilor sale, realizeaz\ îmbun\t\]iri continue ale performan]elor ecologice [i faptul c\ EGGER îndepline[te toate obliga]iile [i reglement\rile legale.
“Sistemul de management de mediu a avut drept model fabrica EGGER din Unterradlberg, Austria. Suntem bucuro[i pentru aceast\ acreditare care confirm\ totodat\ angajamentul EGGER pentru protec]ia mediului. Certificarea ISO 14001 reflect\ grija noastr\ pentru un mediu curat”, afirm\ Ioan Banciu, Director Tehnic al fabricii EGGER din R\d\u]i.
ISO 14001 specific\ un set de cerin]e pentru managementul de mediu pentru toate tipurile de organiza]ii pentru protec]ia mediului, prevenirea polu\rii [i îmbun\t\]irea performan]elor ecologice. Prin acest sistem de management, compania este capabil\ s\ identifice, s\ controleze [i s\ optimizeze continuu performan]ele de mediu, prin implementarea într-o manier\ sistematic\ a obiectivelor de mediu, s\ îndeplineasc\ [i s\ demonstreze c\ au fost atinse aceste obiective.

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …