Thursday , October 6 2022

Economii realizate de Primaria Suceava `n urma colectarii selective a deseurilor

~n primele [apte luni ale anului, Prim\ria municipiului Suceava a economisit 716.534 lei prin colectarea selectiv\ a de[eurilor. Potrivit viceprimarului Sucevei, Lucian Har[ovschi, `n perioada 16 iulie 2010 – 31 iulie 2011, s-au f\cut economii de aproape 1.397.000 lei)datorit\ acestor colect\ri selective la a doua m=n\.
Prin aceast\ colectare selectiv\ la a doua m=n\ s-au adunat 16.000 metri cubi de de[euri. 2.050 mc de h=rtie au fost colecta]i la a doua m=n\, iar din acest total, doar 943 mc sunt colecta]i de la popula]ie. „Noi colect\m de[eurile din cele 120 de puncte de colectare din municipiu Suceava, le ducem pe o platform\ betonat\ `n cartierul I]cani, acolo unde se face o selectare la a doua m=n\. Ceea ce este reciclabil r\m=ne [i se valorific\, ceea ce r\m=ne nereciclabil se transport\ la Boto[ani”, a declarat viceprimarul Lucian Har[ovschi.
Din 8.000 mc de peturi colectate de la popula]ie, doar 200 mc sunt de[euri colectate la prima m=n\, Rosal colect=nd de[euri la a doua m=n\. „Oamenii nu le pun selectiv atunci c=nd le arunc\ la gunoi, ci este nevoie s\ le lucr\m noi a doua oar\”, a mai spus Lucian Har[ovschi. El a constatat c\ sucevenii care locuiesc la case sunt mai disciplina]i dec=t cei care locuiesc la bloc, dup\ ce `ncep=nd cu data de 1 mai 2011, colectarea selectiv\ a fost introdus\ [i la 5.000 de case care se reg\sesc pe raza municipiului re[edin]\ de jude].
„S-au str=ns 5 tone de de[euri de la case, dintre care 3 tone de plastic [i 2 tone h=rtie, carton. La case este mai simplu, `n Burdujeni sat exist=nd trei ]arcuri la care popula]ia poate s\ `[i duc\ plasticul, respectiv h=rtia, ori `n ziua `n care se colecteaz\ de[eurile, trece o a doua ma[in\ care are sarcina de a ridica [i de[eurile reciclabile. La case am aplicat [i advertismente, foarte multe verbale, dar [i 30 scrise, `n care oamenii au fost aten]iona]i c\ pot primi amenzi cu sume cuprinse `ntre 100 [i 500 lei dac\ nu colecteaz\ selectiv”, a declarat Lucian Har[ovschi, f\c=nd un nou apel la sim]ul civic al locuitorilor Sucevei [i rug=ndu-i s\ colecteze selectiv. (D.P.)

Vezi si

Sucevenii pot plăti prin sms pentru eliberarea cărților de identitate

Începând de miercuri, 5 octombrie, sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de …