Thursday , October 6 2022

Dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda a vrut sa-i bat\ pe politisti


Nervos c\ poli]i[tii l-au g\sit cu ]ig\ri de contraband\, un b\rbat de 64 de ani a s\rit la b\taie, `ncerc=nd s\-i loveasc\ pe oamenii legii

Astfel, `n cursul zilei de mar]i, poli]i[tii de frontier\ din cadrul SPF Brodina au desf\[urat o ac]iune pe linia combaterii traficului cu ]ig\ri, ocazie cu care au depistat `n trafic un autoturism marca VW Golf, `nmatriculat `n Bulgaria, condus de un cet\]ean rom=n despre care existau suspiciuni c\ transport\ ]ig\ri.
{oferul respectiv nu a oprit `ns\ la semnalele poli]i[tilor de frontier\, fapt pentru care s-a trecut la urm\rirea autoturismului, folosindu-se semnalele acustice [i luminoase de avertizare.
~n acest sens, Vasile H. `n v=rst\ de 64 ani, a fost prins `n momentul `n care `ncerca s\ scoat\ din autoturism colete cu ]ig\ri. Deoarece a `ncercat s\-i agreseze pe poli]i[tii prezen]i la fa]a locului, a fost imobilizat [i condus la sediul SPF Brodina pentru cercet\ri. Totodat\, a fost identificat [i [oferul autoturismului `n persoana lui Vasile C. domiciliat pe raza jude]ului Suceava.
Dat fiind faptul c\ `n autoturism se afla o cantitate mare de ]ig\ri de contraband\ ma[ina a fost transportat\ la sediul SPF Brodina, unde `n urma inventarierii au fost descoperite 3.370 pachete de ]ig\ri, marca „Doina”, de provenien]\ Republica Moldova.
Conform poli]i[tilor, [oferului i s-au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\ iar numitului Vasile H. acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunilor de contraband\ [i ultraj, acte ce urmeaz\ s\ fie `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i.
~ntreaga cantitate de ]ig\ri, `n valoare de aproximativ 15.000 lei, a fost ridicat\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\ suceveni, iar autoturismul a fost indisponibilizat `n vederea continu\rii cercet\rilor.

Vezi si

Sucevenii pot plăti prin sms pentru eliberarea cărților de identitate

Începând de miercuri, 5 octombrie, sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de …