Tuesday , October 4 2022

Duminica are loc, la Bucsoaia, a patra editie a festivalului „Hora Bucovinei”

Evenimentul a fost ini]iat `n 2008 de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, la acea dat\ senator [i candidat al PDL pentru [efia CJ

 
Duminica aceasta are loc, la Frasin – Buc[oaia, a patra editie a manifest\rilor desf\[urate sub genericul Hora Bucovinei. Evenimentul a fost ini]iat `n 2008 de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, la acea dat\ senator [i candidat al PDL pentru [efia CJ. De atunci, acest festival a fost organizat `n fiecare prim\vara. Edi]ia din acest an este organizat\ de CJ Suceava `n parteneriat cu Asocia]ia „Produs `n Bucovina”, precum [i cu celelalte asocia]ii ale cresc\torilor de animale din jude]ul Suceava iar organizatorii se a[teapt\ s\ fie prezen]i peste zece mii de participan]i. „Hora Bucovinei” este un eveniment dedicat promov\rii tradi]iilor [i obiceiurilor specifice st=nei turistice din Bucovina [i va fi creat un cadru adecvat prin amplasarea st=nelor care vor reprezenta zona Bucovina cu obiceiurile [i muncile de st=n\, gastronomie specific\, precum [i prezentarea costumului tradi]ional din aceast\ zon\ etnofolcloric\.
Expozi]ia produselor gastronomice va oferi prilejul degust\rii [i recunoa[terii specificului culinar bucovinean, a m\iestriei preparatorilor [i mai ales a faptului de a gusta din cele mai bune produse tradi]ionale. Muncile specifice st=nei turistice bucovinene vor fi prezentate pe parcursul derul\rii evenimentului. Costumul tradi]ional, care a reprezentat o component\ major\ `n crearea [i men]inerea identit\]ii culturale a comunit\]ilor locale pastorale bucovinene, va fi prezentat la eveniment prin parada bacilor, a soli[tilor [i a localnicilor care particip\ laolalt\ la aceast\ mare s\rb\toare prilejuit\ de urcatul turmelor la munte. (D.P.)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …