Monday , December 4 2023

DSVSA cere Registrului Comertului sa modifice un Cod CAEN pentru ca nu corespunde cu legislatia

Direc]ia Sanitar-Veterinara [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Suceava sus]ine ca trebuie f\cute unele modific\ri de c\tre Oficiul Registrului Comer]ului cu privire la un Cod CAENdespre care reprezentan]ii primei institu]ii sus]in ca nu ar fi conform cu legisla]ia rom=neasca în vigoare. Este vorba despre codul CAEN4781 care se refera la comercializarea de produse alimentare de origine animala [i în spa]ii care, conform legisla]iei dupa care se ghideaza organele de inspec]ie [i de control sanitar – veterinar, nu sunt corespunz\toare. Directorul executiv al DSVSA Suceava, Petrea Dulgheru, a precizat ca nu este de acord cu aceasta situa]ie, mai ales în condi]iile în care a primit sesiz\ri [i solicit\ri din partea comercian]ilor pentru a le autoriza activit\]i de desfacere a unor produse alimentare de origine animala în baza unor acte în care era men]ionat ca respectivii solicitan]i sunt înregistra]i av=nd codul CAE

respectiv. Petrea Dulgheru a spus ca nu poate sa încalce prevederile legisla]iei sanitar – veterinare care stipuleaza ca astfel de produse nu se pot vinde la tarabe sau în alte spa]ii similare. De asemenea, conducerea DSVSA Suceava a cerut Oficiului Registrului Comer]ului sa faca modific\rile care se impun, astfel înc=t sa fie clarificata aceasta situa]ie. (D.P.)

Vezi si

Comunicat de presă: Caravane prin satele Bucovinei. Povestind despre patrimoniu și protejarea acestuia