Thursday , July 7 2022

Drumul national Paltinoasa – Marginea, restrictionat pentru traficul rutier greu

N p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie, cel mai devreme, pe o distant\ de 34 de kilometri nu vor putea circula ma[ini cu o greutate mai mare de zece tone n DN2E, care ar urma s\ fie reparat `n urm\toarea perioad\, traverseaz\ localit\]ile P\ltinoasa, P=rte[tii de Jos, Cacica, Solca, Arbore [i Marginea

IPJ Suceava a anun]at c\ `ncep=nd  cu aceast\ s\pt\m=n\ s-a dispus restric]ionarea traficului greu, mai mare de 10 tone pe DN2E, de la kilometrul  30 ^575 p=n\ la  kilometrul 64 ^ 750, de la  intersec]ie DN17 cu DN2E în localitatea P\ltinoasa  p=n\ la intersec]ia DN2E cu DN17 A în localitatea Marginea.  Restric]ia, este cauzat\ de degrad\rile majore ale sistemului rutier ca urmare a condi]iilor meteorologice din iarna acestui an, amplificate de traficul greu care se desf\[oar\ pe acest sector de drum.
Restric]ia de circula]ie se va institui p=n\ pe data  de 30 aprilie a.c., urmând ca în func]ie de evolu]ia lucr\rilor de remediere s\ fie reactualizat\ restric]ia cu cel pu]in cinci zile înaintea termenului de expirare.
Circula]ia rutier\ a vehiculelor cu greutate total\ mai mare de 10 tone se deviaz\ pe ruta ocolitoare: P\ltinoasa – ( DN17 ) – Suceava – ( DN2 ) – intersec]ie DN2 cu DN2H – R\d\u]i – ( DN17 A ) – Marginea.
{eful Sec]iei Suceava a Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale, Andrei Hu]anu, a explicat c\ aceast\ decizie a fost luat\ pentru protec]ia drumului care urmeaz\ s\ fie reabilitat, `n zona respectiv\ ap\r=nd dup\ iarna acestui an fenomene de burdu[ire a covorului asfaltic [i alte degrad\ri, care necesit\ o interven]ie de urgen]\. Por]iunea de [osea supus\ restric]iilor de circula]ie a fost reabilitat\ ultima oar\ `n anul 2004, c=nd au fost alocate fonduri pentru reabilitarea drumurilor din jude], cu prilejul Anului {tefan cel Mare. Por]iunea de drum na]ional care necesit\ interven]ii de urgen]\ traverseaz\ localit\]ile P\ltinoasa, P=rte[tii de Jos, Cacica, Solca, Arbore [i Marginea. (Neculai RO{CA)

Vezi si

S-a stins din viață ing. Mariana Oniciuc, diriginte de șantier la numeroase lucrări importante din Suceava

Miercuri după-amiază, unul din cei mai experimentați diriginți de șantier din Suceava, Mariana Oniciuc a …