Thursday , July 25 2024

Drumul Ilisesti-Ciprian Porumbescu ar putea fi al saptelea proiect POR demarat de Consiliul Judetean Suceava

Drumul Ili[e[ti-Ciprian Porumbescu s-ar putea apropia cu pa[i repezi de modernizare. Ini]ial au existat cinci drumuri jude]ene ale c\ror lucr\ri de modernizare au fost finan]ate prin Programul Opera]ional Regional (POR) `n jude]ul Suceava, ulterior a fost f\cut [i un al [aselea, iar acum pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, anun]\ c\ s-ar putea “`nfiripa” [i un al [aptelea, care const\ `n modernizarea drumului dintre Ili[e[ti [i Ciprian Porumbescu. Pre[edintele CJ Suceava a discutat cu Ministrul Dezvolt\rii pentru alocarea unor fonduri europene necesare asfalt\rii rutei Ili[e[ti-Ciprian Porumbescu. Astfel, Stupca – satul natal al compozitorului Ciprian Porumbescu – ar deveni un circuit turistic mult mai facil de exploatat, f\c=ndu-se, `n acest fel, leg\tura `ntre Ili[e[ti-Ciprian Porumbescu-Gura Humorului [i Dr\goie[ti. Totodat\, [eful administra]iei jude]ene accentueaz\ [i faptul c\ a mai cerut Ministerului s\ finan]eze `n Stupca [i Todire[ti un c\min cultural. “Am cerut c\min cultural pentru Stupca [i Todire[ti, pentru c\ e o ru[ine s\ nu avem a[a ceva acolo”, a declarat Gheorghe Flutur. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Zona de munte a județului, sub Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică temporar …