Monday , December 5 2022

„Dragobetele `ndragostitilor de politica”, actiune a organizatiei de tineret a UNPR

Organiza]ia Jude]ean\ de Tineret UNPR Suceava a organizat vineri, 24 februarie 2012 „ Dragobetele `ndr\gosti]ilor de politic\”.
Câ[tigatorii premiilor de vineri sear\ au fost:
– pentru cea mai haioas\ declara]ie de dragoste premiul a fost ob]inut de P\str\v Bogdan (PDL) [i a primit o inimioar\ de plu[. Cea mai siropoas\ declara]ie a fost rostit\ de Lucian Gale[ (pre[edinte PSD) [i a primit un fagure de miere. Cea mai original\ declara]ie a apar]inut lui Gabriel Petruc (PDL) care a primit doua p\s\ri din ceramic\.
Premiul cel mare, cina romantic\ la restaurantul Latino din Suceava, l-a ob]inut Viorel Cozmei, reprezentantul UNPR.
„Consider ca ar trebui sa fie o legatura intre dragoste si politic\, iar dac\ aceasta înc\ nu exist\, este de datoria noastr\, a tinerilor politicieni, s\ o creem deoarece dragostea este decizia de a face din problemele tale, problemele mele, [i dragostea ne determin\ s\ facem lucrurile bine.
Trebuie s\ înv\]\m s\ iubim, s\ ne respect\m reciproc [i s\ con[tientiz\m c\ avem o mare responsabilitate în a reprezenta interesele cet\]enilor [i s\ g\sim o modalitate prin care s\ gandim mai mult spre binele comunit\]ii.
Eu cred c\ un mic pas spre progres este s\ în]elegem c\ timpul î[i a[terne cortina incet peste toate, [i bune [i rele, [i uit\ de toate, nu-i pas\ de trecut. La fel [i omul î[i duce lupta cu via]a, fiecare zi fiind un pas f\cut spre victorie”, a spus Florin Marciuc, pre[edintele Organiza]iei jude]ene de tineret a UNPR Suceava.

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …