Sunday , March 3 2024

Doua puncte termice din Suceava vor fi modernizate anul acesta

N primarul Ion Lungu a precizat c\ este vorba de punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 iar modernizarea se va face doar `n interior, nu [i la re]elele ce asigur\ distribu]ia energiei termice de la punctul termic la blocurile de locuin]e arondate

Punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 din municipiul Suceava vor fi modernizate p=n\ la finele acestui an. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul Ion Lungu. El a precizat c\ vor fi f\cute moderniz\ri doar `n instala]iile din interiorul punctelor termice, pentru c\ la conductele de distribu]ie acest lucru nu este posibil a se realiza, `n condi]ii de efeicien]\, `n aceast\ perioad\. Primarul Sucevei Ion Lungu a ar\tat c\ investi]ia va costa aproximativ 2,9 milioane de lei, bani aloca]i de guvern prin programul „Termoficare 2006-2015”. La punctul termic Obcini 4 sunt aronda]i 1.215 consumatori iar la punctul termic Zamca 4 un num\r de 1.071. Potrivit afirma]iilor primarului de Suceava, num\rul punctelor termice modernizate va ajunge la 20 odat\ cu finalizarea investi]iilor la Obcini 4 [i Zamca 4 dintr-un total de 49. (D.P.)

Vezi si

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a vizitat mai multe centre din subordinea DGASPC Suceava

290 de copii și tineri din sistemul de protecție au primit saltele, lenjerii și pături …