Wednesday , February 1 2023

Două amânări la licitația de creștere a gradului de siguranță la Aeroport

Așteptată a se produce la final de lună noiembrie, una din cele mai mari licitații cu privire aeroportul sucevean – obiectivul de investiții fiind intitulat “CREŞTEREA GRADULUI DE SECURITATE și SIGURANȚĂ LA R.A. AEROPORTUL Ştefan ce Mare – SUCEAVA” – a fost amânată până acum de două ori. Prima dată, licitația deschisă trebuia să se țină pe data de 25 noiembrie, dar abia pe data de 24 noiembrie obiectivul de investiții – prevăzut în cadrul celor finanțabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare – a obținut contractul de finanțare europeană.

De altfel, derularea contractului specificată în documentația de atribuire pe durata a 10 luni, se făcea sub rezerva clauzei suspensive privind asigurarea finanțării din fonduri nerambursabile. Adică era legată direct de semnarea Contractului de Finanțare.

Iar până la acea dată de 24 noiembrie deja au fost mai multe clarificări formulate: pe SEAP sunt 10 astfel de note și două anexe. Şi poate că pentru a nu apărea unele probleme/contestații generate de clarificările cu privire la documentație, s-a decis o primă amânare: în loc de 25 noiembrie, pe 5 decembrie. Dar iată că nici azi nu va avea loc licitația. și asta pentru că nici bine nu ajunsese mijlocul lunii trecute că alte clarificări au fost formulate pe documentație și asta din nou a dus la prelungirea termenului final de depunere a lucrărilor care va fi lunea viitoare, 12 decembrie.

Valoarea estimată a proiectării și lucrărilor prevăzute în contractul de la licitație este de 31.431.015,58 lei fără TVA din care serviciile de proiectare și asistență tehnică sunt în valoare de 198.000 lei fără TVA – 160 de mii de lei fiind Proiect Tehnic și Detalii de Execuție iar 24.000 lei fiind Asistența tehnică din partea proiectantului, restul fiind certificarea performanței energetice a clădirii – 5000 lei și Documentații tehnice în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare execuției lucrărilor – 9.000 Lei.

De cealaltă parte, valoarea totală a proiectului al cărui conmtract de finanțare a fost semnat pe 24 noiembrie la Ministerul Transporturilor este de 64.724.061,19 (inclusiv TVA). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 53.639.080,01 lei din care 45.593.218,01 lei (85%) reprezintă contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională-FEDR, 6.973.080,40 lei (13%) reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat și 1.072.781,60 lei (2%) reprezintă contribuția beneficiarului R.A. Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava, sumă ce va fi suportată din bugetul Consiliului Județean Suceava. Foarte probabil, tot de la bugetul CJ Suceava se va suporta și diferența de cheltuieli neeligibile.

De unde este însă atunci diferența între suma sub 40 de milioane de lei cu tot cu TVA pentru licitația deschisă care va avea aloc – sperăm, totuși – pe data de 12 decembrie pentru creșterea siguranței aeroportului și valoarea întregului proiect care, cu tot cu TVA, se apropie de 65 de milioane de lei.

Ei bine, prin implementarea acestui proiect se urmăresc îndeplinirea mai multor indicatori decât vizează licitația deschisă. Indicatorii prevăzuți a fi îndepliniți prin proiect sunt: Construire Drum perimetral; Construire Gard perimetral inteligent; Clădire Dispecerat de securitate; Realizarea unui sistem de securitate extins si armonizat; Achiziționarea de echipamente de securitate; Autospecială de aerodrom pentru stins incendii; Grup electrogen și sursă neîntreruptibilă (UPS) pentru alimentarea balizajului de obstacolare clădiri și a terminalului existent; Echipament pentru întreținerea zonelor de siguranță (zonelor înierbate); Utilaj cu grup electrogen și pilon de lumină pentru deservire poziție izolată de parcare; Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme aeroportuare.

În schimb, categoriile de lucrări prevăzute în obiectivul de investiții pentru care a fost organizată licitația deschisă ar fi: construire drum perimetral cu suprastructura din betonasfalt având lungimea de 6.388 metri; construire gard perimetral din plasă metalică și stâlpi pe fundație continuă din beton pe o lungime de 7.700 de metru cu 6 porți de securitate; construire clădire regim Parter cu functiunea Dispecerat de Securitate; echipamente și dotări aferente; sistem de securitate extins și armonizat constând în procurare și instalare echipamente de securitate aeroportuară.

Având în vedere că perioada de realizare a investiției pentru proiectul menționat este până la data de 31.12.2023 iar prin licitația de mai sus nu sunt asigurați toți indicatorii, este de presupus că în perioada imediat următoare vor mai fi organizate alte licitații sau una singură – rămâne de văzut – cel mai probabil pentru: Autospecială de aerodrom pentru stins incendii; Grup electrogen și sursă neîntreruptibilă (UPS) pentru alimentarea balizajului de obstacolare clădiri și a terminalului existent; Echipament pentru întreținerea zonelor de siguranță (zonelor înierbate); Utilaj cu grup electrogen și pilon de lumină pentru deservire poziție izolată de parcare; Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme aeroportuare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …