Monday , July 22 2024

Dosarul traficantilor de droguri, restituit la DIICOT

N ieri, judec\torii de la Tribunalul Suceava au luat o decizie f\r\ precedent – dosarul `n care sunt judeca]i 11 suceveni, `n baza unui rechizitoriu `naintat de Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT, pentru opera]iuni cu droguri, a fost restituit procurorilor pentru continuarea cercet\rilor n este vorba despre  celebrii racolatori de c\r\u[i pentru transportul de droguri pe tot `ntinsul lumii, caz care a facut valva acum un an

Ieri, Tribunalul Suceava a decis c\ dosarul `n care sunt judeca]i 11 tineri suceveni  care au fost trimi[i `n judecat\ de Serviciul Teritorial Suceava al DIICOT pentru organizarea, conducerea sau finan]area unor opera]iuni privitoare la droguri va fi retrimis procurorilor pentru completarea cercet\rilor.
~n cauz\ sunt Lucian Lupu, care se afl\ `n arest `ntr-o alt\ cauz\ similar\, Constantin Mitic\ Jard\, Lucian Decebal Ign\tescu, Gheorghe Ionu] Bleanc\, Lucian Adrian Str\chinaru, Petric\ Marcel Popescu, Bogdan Iovu, Ingrid Tecuceanu, C\t\lin Constantin Anghelina, Liviu Iiuc\, Mihai Adrian Poro[nicu, Mihai Alexandru Grosu.
Vestea solu]iei favorabile, transmise de avoca]i `n timp util tinerilor care erau privi]i acum un an ca primii inamici publici ai Sucevei a fost perceput\ ca o gur\ de oxigen pentru cei inculpa]i [i pentru familiile acestora.
“La instan]ele din suceava se respect\ procedura iar `n ceea ce prive[te ceea ce s-a `nt=mplat ast\zi, nu este dec=t un efect al modului `n care a fost instrumentat dosarul de c\tre parchet”, a declarat avocatul C\t\lin Pintea, unul dintre avoca]ii care au sesizat instan]ei problemele legate de procedura privind modul `n care persoanele amintite au fost trimise `n judecat\.
Tribunalul Suceava a dispus restituirea dosarului privind pe inculpa]ii enumera]i anterior la procurori , `n baza unei excep]ii invocate de unii dintre  avoca]ii acestora, care viza nelegalitatea actului de sesizare  [i a probatoriului administrat `n aceast\ cauz\. Este vorba despre faptul c\ probele nu au fost `n totalitate administrate pe parcursul urm\ririi penale iar dou\ comisii rogatorii solicitate au ajuns la dosar abia dup\ ce rechizitoriul privind pe susceptibilii racolatori de persoane pentru trafic de droguri a fost trimis `n instan]\.
~n acest context, procurorii DIICOT vor trebui s\ reanalizeze lucrarea penal\ iar p=n\ c=nd acest lucru se va face, procesul `n ceea ce `i prive[te pe cei 11 suceveni va fi suspendat. To]i cei viza]i sunt `n stare de libertate,cu excep]ia lui Lucian Lupu, care este `n stare de arest [i inculpat `ntr-un alt dosar de trafic de droguri.
Procurorul Marius Cazac, [eful Serviciului Teritorial al DIICOT Suceava nu a vrut s\ comenteze situa]ia ivit\, declar=nd doar c\ va face recurs `mpotriva hot=r=rii de ieri a Tribunalului Suceava.
Peste 20 de suceveni au fost angrena]i `n anii 2008 – 2009 `ntr-o re]ea complex\ de racolatori de c\r\u[i pentru transportul de droguri `n destina]ii din `ntreaga lume. Mul]i dintre cei racola]i au fost prin[i, isp\[indu-[i acum pedepse cu `nchisoare `n felurite p\r]i ale lumii. ~n America de Sud, `n ]\rile nordice, `n Italia sau `n China, zeci de suceveni au transportat droguri de mare risc, racola]i fiind de acas\, de persoane de genul celor c\rora acum instan]a le mai ofer\ o am=nare a judec\rii faptelor de care sunt b\nuite c\ le-au s\v=r[it. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …