Tuesday , July 23 2024

Dosarele pentru acordarea ajutorului la incalzire se pot depune incepand de luni

Sucevenii vor putea depune cererile pentru acordarea ajutorului la c\ldur\ `ncep=nd de luni. Potrivit primarului Ion Lungu, proprietarii de apartamene a c\ror `nc\lzire se face prin centrale termice proprii vor depune dosarele la sediul din Areni al Prim\riei Suceava, iar sucevenii ale c\ror locuin]e sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare le vor `nainta la asocia]iile de proprietari, iar cei care folosesc combustibili solizi vor fi nevoi]i s\ se deplaseze la sediul din Burdujeni al Prim\riei Suceava. De asemenea, edilul [ef a precizat c\ pe l=ng\ declara]ia de pe propria r\spundere, dosarul va include acte doveditoare privind componen]a familiei, precum [i asupra veniturilor realizate pe membru de familie. „Vrem s\ fim c=t mai operativi, astfel `nc=t s\ emitem c=t mai rapid dispozi]ia pentru acordarea ajutorului la `nc\lzire. A[a cum am estimat, cu siguran]\ va sc\dea num\rul celor care vor beneficia de acest sprijin b\nesc `n acest an”, a declarat Ion Lungu. Conform noilor prevederi legale, de ajutoare la c\ldur\ nu vor mai putea s\ aib\ parte sucevenii care un cont bancar mai mare de 3.000 de lei, proprietarii de autoturisme cu capacitatea cilindric\ mai mare de 1.600 centimetri cubi, dar [i cei care de]in dou\ sau mai multe locuin]e. Pe de alt\ parte, cei 79 de beneficiari ai Legii 416 a venitului minim garantat, vor `ncasa ajutorul cuvenit `ntr-o singur\ tran[\, acesta fiind, `n medie, de c=te 290 de lei pe fiecare familie. De altfel, primarul a apreciat c\, `n iarna 2010 – 2011, de sprijin pentru `nc\lzirea locuin]elor vor beneficia doar jum\tate din c=t au fost anul trecut.
Practic, beneficiari sunt familiile din municipiul Suceava racordate la sistemul centralizat de termoficare dar [i cele care folosesc ca surs\ de `nc\lzire gazul metan sau lemnul [i care au un venit net mediu lunar de 615 lei pe membru de familie [i care, `n acela[i timp, s\ nu aib\ cont bancar, ma[in\ puternic\ sau dou\ locuin]e. Anul trecut, `n jur de 18.000 de suceveni beneficiau de ajutoare la `nc\lzire. (D.P.)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …