Dornestean arestat de Curtea de Apel pentru infractiuni savarsite in Italia

reportersite
03 octombrie 2010, 20:42

N pe numele lui Ionu] B\ncescu, de 23 de ani a fost emis un mandat european de arestare de tribunalul din Mondavi – Italia

~n cursul zilei de vineri, 1 octombrie a.c., poli]i[tii l-au identificat la domiciliu [i re]inut pe Ionu] B\ncescu de 23 ani din comuna Dorne[ti, urm\rit interna]ional la solicitarea Interpol Roma – Italia. Fiind prezentat la Curtea de Apel Suceava, instan]a a dispus arestarea `n aceea[i zi a lui Ionu] B\ncescu pentru o perioad\ de 5 zile [i a emis mandat de arestare, fiind introdus în Centrul de Re]inere [i Arestare Preventiv\ al I.P.J. Suceava.

Vineri s\pt\m=na trecut\, Curtea de Apel Suceava a admis propunerea formulat\ de Parchetul de pe lâng\ Curtea de Apel Suceava [i a dispus arestarea t=n\rului dorne[tean împotriva c\ruia s-a emis la data de 20.07.2010 un mandat de arestare de c\tre Tribunalul din Mondavi – Italia [i cu privire la care s-a înaintat mesaj de urm\rire interna]ional\ de c\tre Interpol Roma, pe o durat\ de 5 zile, respectiv de la 01.10.2010 pân\ la 05.10.2010, inclusiv. Decizia este drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronun]are. Curtea a decis am=narea judec\rii cauzei pentru ziua de ast\zi, luni, 4 octombrie pentru când se va cita persoana solicitat\ din Arestul IPJ Suceava. (N.R.)