Sunday , December 4 2022

Doar trei ambulante noi la Suceava, `n cel mai fericit caz

Directorul Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ a declarat c\ necesarul real pentru cei 710.000 de locuitori ai jude]ului ar fi de 80 de ambulan]e, adic\ cu 30 mai multe dec=t sunt `n prezent n cu toate acestea, scenariul cel mai fericit pentru SJA la repartizarea noilor ambulan]e de c\tre Ministerul S\n\t\]ii la finalul lunii octombrie este s\ primeasc\ trei ambulan]e
Jude]ul Suceava va primi `n cel mai fericit caz trei ambulan]e noi `n urma repartiz\rii care va fi f\cut\ de Ministerul S\n\t\]ii `n luna octombrie a acestui an. Aceasta este declara]ia directorului Serviciului Jude]ean de Ambulan]\ Suceava, dr. Daniel Martiniuc. Contractul-cadru pentru achizi]ionarea ambulan]elor de tip B [i C a fost `ncheiat la `nceputul lunii, iar `ntr-o prim\ faz\ a fost stabilit\ achizi]ionarea a 236 de ma[ini de transport medicalizat la nivel na]ional. “Dintre cele 235 de ambulan]e, 61 vor ajunge la serviciile SMURD, iar restul vor fi repartizate `n toate jude]ele din ]ar\. Este evident c\ cele mai multe vor ajunge `n centrele universitare [i, `n func]ie de anumi]i indicatori, la nivel de jude] vor ajunge `n jur de una, dou\, poate trei ambulan]e `n cel mai fericit caz”, a precizat dr. Martiniuc.
Acesta a mai spus c\ cele mai importante criterii `n repartizarea ma[inilor de transport medicalizat sunt arealul deservit, num\rul de locuitori, num\rul existent de ambulan]e pentru fiecare jude] [i num\rul de solicit\ri. “Noi nu putem solicita mai mult de trei ambulan]e, pentru c\ se va ]ine cont de necesarul din fiecare jude]. ~ns\ nu-mi pot imagina ce situa]ii pot exista `n alte jude]e, c=nd noi avem 50 de ambulan]e pentru o popula]ie de aproximativ 710.000 locuitori”, a explicat [eful SJA Suceava. Num\r destul de mic pentru a acoperi `n mod eficient toate solicit\rile la nivelul jude]ului. Dr. Martiniuc a spus c\ ar fi nevoie de `n jur de 80 de ambulan]e pentru a se putea vorbi de o dotare din acest punct de vedere `n apropierea necesarului real.
Ambulan]ele care vor sosi la Suceava spre finalul lunii octombrie vor fi repartizate `n jude]. Dr. Martiniuc a precizat c\ `n municipiul Suceava solicit\rile sunt acoperite de ambulan]ele existente, dar c\ `n zone cum sunt F\lticeni sau R\d\u]i este neap\rat\ nevoie de mai multe ma[ini de transport medicalizat. O ambulan]\ din R\d\u]i a fost str\mutat\ la substa]ia de ambulan]\ nou `nfiin]at\ la Solca, dup\ `nchiderea spitalului de cronici, iar la F\lticeni func]ioneaz\ o singur\ ambulan]\ [i este angajat un singur medic.
Ambulan]ele achizi]ionate de Ministerul S\n\t\]ii au costat `n jur de 80 milioane lei. Contractul prevede achizi]ionarea `n continuare a unui num\r maxim de aproximativ 1.000 de autospeciale destinate interven]iilor de urgen]\, care vor re`nnoi treptat parcul auto al serviciilor de ambulan]\ din ]ar\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă la spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …