Tuesday , March 21 2023

Donatie ROMGAZ de 6,2 milioane de lei pentru sinistratii suceveni si pentru refacerea infrastructurii

Compania ROMGAZ, principalul produc\tor de gaze naturale din Rom=nia, a donat 6,2 milioane de lei `n contul deschis de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava pentru ajutorarea `n privin]a `ndep\rt\rii efectelor calamit\]ilor. Anun]ul a fost f\cut de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat c\ aproape dou\ treimi din aceast\ sum\, adic\ 4,2 milioane de lei, vor fi da]i pentru sinistra]i, diferen]a urm=nd a fi alocat\ pentru unele lucr\ri de refacere a infrastructurii calamitate.
Potrivit lui Gheorghe Flutur, de banii de la ROMGAZ vor beneficia 150 de familii ale c\ror case au fost distruse total de ape, acestea urm=nd s\ primeasc\ fiecare c=te 5.000 de lei, la care se adaug\ un num\r de 1.167 de familii ale c\ror locuin]e au fost avariate [i care vor beneficia de un ajutor financiar `n sum\ de 2.500 de lei fiecare.
De asemenea, tot din banii dona]i de c\tre ROMGAZ vor fi alocate c=te 30.000 de lei pentru nou\ familii din comunele Zamostea [i Zvori[tea. Potrivit lui Gheorghe Flutur, este vorba despre familii care au r\mas f\r\ case dup\ inunda]ii [i care `[i vor construi noile locuin]e pe alte amplasamente.
~n ce prive[te celelalte dou\ milioane de lei donate de ROMGAZ [i care vor fi folosite pentru refacerea infrastructurii calamitate, Gheorghe Flutur a precizat c\ majoritatea acestor bani vor fi utiliza]i pentru refacerea podului de la Dragomirna. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Trei liceeni din județul Suceava s-au calificat la etapa internațională a Olimpiadei de Literatură și Limbă Polonă, din Varșovia

În weekendul 16-18 martie a.c., Suceava a găzduit etapa națională a olimpiadei de limba polonă …