Thursday , February 2 2023

Doi politisi au ramas cu masina `n pana in centrul Sucevei si s-au chinuit mai bine de o ora sa o porneasca

O ma[in\ a Poli]iei le-a dat b\t\i de cap la doi poli]i[ti care s-au chinuit mai bine de o or\ s\ o porneasc\. Incidentul s-a petrecut miercuri la pr=nz, `n jurul orei 13.00, ma[ina poli]iei, un autovechicul marca Dacia Logan, fiind sta]ionat\ pe strada {tefan cel Mare, l=ng\ Policlinica Suceava. Ei au crezut ini]ial c\ au r\mas f\r\ baterie [i au `ncercat s\ porneasc\ automobilul lu=nd curent de la o alt\ ma[in\, prin intermediul unor cle[ti de alimentare. Poli]i[tii au reu[it cu greu s\ deschid\ capota ma[inii de la care inten]ionau s\ se alimenteze, fiind necesar\ interven]ia proprietarului. ~ns\, chiar [i a[a, cu cle[tii de alimentare conecta]i la bornele bateriilor celor dou\ autoturisme, ma[ina bucluca[\ a refuzat s\ porneasc\. Dup\ mai multe `ncerc\ri, ace[tia au renun]at [i dup\ un timp de g=ndire, au oprit un taximetrist, rug=ndu-l s\-i ajute. Acesta a deconectat bateria de la ma[ina sa [i a conectat-o la autoturismul Poli]iei, `ns\ f\r\ prea mare succes, deoarece ma[ina `n cauz\ era hot\r=t\ s\ “reziste”. Taximetristul nu a reu[it nici el s\-[i dea seama ce se `nt=mpl\ cu autoturismul Poli]iei [i `n cele din urm\ a plecat.
De men]ionat c\ `n ma[ina celor doi poli]i[ti se afla o persoan\ `n v=rst\ care probabil trebuia s\ fie transportat\ la sediul Poli]iei. Dup\ numeroase tentative e[uate, poli]i[tii dezn\d\jdui]i s-au l\sat p\guba[i [i au cerut prin intermediul telefonului s\ vin\ cineva s\-i tracteze. (P.B.)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …